Elever i kläm när lärare legitimeras

Foto: Claudio Bresciani / Scanpix

Snart ska landets alla lärare förses med yrkeslegitimation. Men det nya kravet vållar bekymmer. Elever kan få byta lärare, undervisas på distans – eller till och med se sin skola läggas ner.

– Vi är lite rädda för att det här blir skoldöden, säger Ann-Mari Mäki Larsson som är utbildningschef i Pajala kommun.

Hon syftar på ett dilemma Pajala delar med andra glesbygdskommuner: de har små skolor med få lärare, långt från andra skolor. När behörighetsreglerna för lärarkåren skärps i sommar och Skolverket börjar utfärda de nya lärarlegitimationerna blir det små skolorna mycket sårbara. Efter 2015 får endast legitimerade lärare ansvara för undervisningen och sätta betyg.

Relaterat

Fråga SYV