"Inga studenter ska stå utan skydd"

Foto: Scanpix

Många studenter står helt utan ekonomiskt stöd om de blir sjuka. Studier måste likställas med arbete så att studenterna får del av hela sjukförsäkringen, föreslår Sveriges förenade studentkårer (SFS) i en rapport.

– Vår utgångspunkt har varit att inga studenter ska stå utan skydd. Som det är nu faller många mellan stolarna, säger vice ordförande Elisabeth Gehrke.

Rapporten från SFS är en del av den pågående socialförsäkringsutredningen och listar flera förslag. Det viktigaste är att införa en obligatorisk standardförsäkring vid sjukdom för alla som studerar.

– I dag är det kopplat till att man faktiskt tar studiemedel. En försäkring skulle fånga upp de 30 procent som inte gör det, säger Elisabeth Gehrke.

Den som inte tar studielån får nämligen ingen sjukpeng alls under studietiden. Och det räcker att vara utan studiemedel i ett par veckor för att man dessutom ska mista sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som även påverkar föräldrapenningen.

SFS föreslår också att SGI:n ska vara skyddad under hela studietiden, oavsett om man tar studiemedel eller inte, att en ny rehabiliteringskedja för studerande införs samt att det blir möjligt med deltidssjukskrivning.

Åtta av tio studenter vet inte vad som gäller eller vad de ska göra om de blir sjuka. Det är inte så konstigt tycker Irene Wennemo, huvudsekreterare för utredningen.

– Det är ett extremt komplicerat regelverk, nästintill obegripligt, säger hon.

Ett annat problem är att studenter inte har någon möjlighet till a-kassa. SFS föreslår en jobbgaranti för alla studenter och vuxenstuderande som ska ge rätt till ersättning för den som varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i tre månader.

– Får man inte sommarjobb nu hänvisas man till socialtjänsten för att söka försörjningsstöd, säger Elisabeth Gehrke.

Faktaruta

Fråga SYV