Utländska studenter blir färre

Antalet studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz som ska börja plugga på svenska lärosäten djupdyker. Det är väntat men tvingar fram omställningar på lärosätena.

Höstens nytillkommande så kallade tredjelandsstudenter uppgår endast till 1 280 personer enligt Högskoleverket. Drygt 200 av dessa - var sjätte student - kommer att studera vid Lunds universitet.

Studenterna har betalat den nya studieavgiften på inte sällan 100 000 kronor eller mer. Förut var studierna gratis, så nedgången var väntad. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) tycker det är bra att utländska studenter söker sig hit, men ser inget problem med tappet.

– Det finns inget skäl att svenska skattebetalare ska betala studier för studenter från andra delar av världen. I princip alla andra länder har man avgifter för utländska studenter. Nu måste högskolorna konkurrera med sin kvalitet för att dra till sig studenter, inte genom att vara ett lågprisalternativ, säger han.

Lars Haikola, universitetskansler på Högskoleverket, anser att andra krafter än staten gemensamt måste verka för ett rejält stipendieprogram för den här gruppen.

Två av Sveriges mest framgångsrika lärosäten när det gäller att värva utomeuropeiska studenter är Lund och Jönköping. Vid Högskolan i Jönköping räknar man med att ha lika många internationella studenter som tidigare år.

Fakta: Avgift införs

Från att tidigare ha fått plugga gratis får studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz, som till hösten börjar på svenska högre lärosäten, betala sin utbildning till självkostnadspris.

Avgifterna gäller för grundnivå och avancerad nivå, men inte på forskarnivå eller inom utbytesprogram. Undantag görs också för dem som anses ha stark anknytning till Sverige, till exempel studenter med uppehållstillstånd av annat skäl än studier.

Alla tredjelandsstudenter som redan studerar i Sverige får också fullfölja sin utbildning utan avgift.

Källa: Högskoleverket.

Fråga SYV