Så klarade kårerna ett år av frihet

Foto: Uppsala Studentkår

Nu har ett år passerat sedan det blev frivilligt att vara med i kåren. Två ordföranden berättar hur det gått. "Vi har inte satsat på rabatter"

Ett år efter det att medlemskap i studentkår blev frivilligt för de högskolestuderande har många studentkårer bara en bråkdel kvar av medlemmarna. Studentkåren i Linköping har värvat 13 procent av studenterna och Karlstads studentkår 16 procent, visar en genomgång gjord av P 3 Nyheter.

På de största universitetsorterna har det varit lättare att värva kårmedlemmar. I Lund och Uppsala har 80 procent av studenterna valt att lösa medlemskap, rapporterar TT.

Foto: Karlstad Studentkår

Karlstad vill locka fler engagerade

– Under förutsättningarna har det gått bra. Det har varit en tid att prova sig fram, med mycket lärdomar, säger Susanna Göransson, ordförande för Karlstad studentkår.

Susanna säger att medlemsantalet inte har varit så högt som man kunde önska, och tycker att ett medlemsantal mellan 15-20 % inte är tillräckligt. Därför ska man i fortsättningen fokusera på utbildningsbevakning och att göra det möjligt för medlemmarna att påverka sin studentkår.

– Vi ska ha något som heter ”Vad fan gör kåren?” ute på universitetsområdet. Där ska vi låta studenterna ta ställning till olika studiesituationer.

Ekonomiskt klarar sig kåren bra på statsanslag och pengar från Karlstads universitet. I framtiden vill Susanna att kåren förvaltar sina lärdomar, fokuserar på utbildningskvalitet och arbetar med frågor som berör studenterna. Just nu har man cirka 100 engagerade i arbetsgrupper, tidning och nollningsverksamhet, men de kommer och går.

Foto: Uppsala Studentkår

Uppsala satsar på marknadsföring

– Det florerade olika uppfattningar om hur det skulle bli. Vissa trodde att det skulle bli bra, andra att det skulle bli sämre, säger Karin Nordlund, ordförande för Uppsala studentkår.

Men det visade sig att man inte haft något att oroa sig för. Större delen av universitetets studenter – 29 000 personer – löste medlemskap första terminen. Fortfarande är 26 000 medlemmar i kåren.

Karin tror att framgångsreceptet är en kombination av flera faktorer.

– Uppsala har en låg andel distansstudenter jämfört med andra lärosäten – Högskolan Dalarnas har exempelvis 60 % distansstudenter. Här finns studenterna i närheten och ser vad kåren gör.

Andra faktorer som Karin nämner är den låga avgiften och att kåren har ett brett förankrat förtroende bland studenterna i Uppsala.

Inför obligatoriets avskaffande startade paraplyorganisationen Kuratorskonventet en webbsida där studenter enkelt kan bli medlemmar. Samtidigt satsade kåren på marknadsföring. Det har varit framgångsrikt.

– Vi har inte satsat på rabatter eller giveaways. Det har visat sig att studenterna inte vill ha det, säger Karin. De vill att vi ska hålla på med utbildningsbevakning.

Fakta: Karlstad studentkår

Procentandel medlemmar av studenterna: 16%

Antal anställda: 2

Antal arvoderade: 4

Ekonomiskt stöd från universitetet: Lokalhyra, studentombud och verksamhet (Ingen exakt siffra)

Fakta: Uppsala studentkår

Procentandel medlemmar av studenterna: 80%

Antal anställda: 10

Antal arvoderade: 30

Ekonomiskt stöd från universitetet: 440:- / Helårsstudent

Relaterat

Fråga SYV