Forskning: Människans tankar
har påverkats av pilspetsar

Foto: Scanpix

Spjutspetsar i flintsten har påverkat det mänskliga tänkandet. Det visar nya fynd som arkeologer vid Lunds universitet gjort i Sydafrika hos människor som levde där för ungefär 80 000 år sedan.

Tillverkning av spjutspetsar blev en hjälp för utvecklingen av människornas hjärnor. Enligt professor Lars Larsson, som lett utgrävningarna i grottan Hollow Rock Shelter cirka 25 mil norr om Kapstaden, hade människorna som bodde där för 80 000 år sedan tre olika sätt att tillverka sina pilspetsar.

Tidigare kastade man helt enkelt bort ämnet om något gick snett. De människor som arkeologerna undersökt kunde rätta till misstag genom att använda olika metoder.

Abstrakt tänkande

För 200 000 år sedan vandrade det runt människor som såg ut som vi i Afrika, men de tänkte inte på samma sätt som vi gör.

Under drygt 100 000 års tid levde det människor som agerade utifrån ett tänkande vi endast till delar skulle känna igen och som vi i dag inte betecknar som modernt.

Det var vid den här tiden som människan började kunna tänka i abstrakta banor.

Det var tillverkningen av spjutspetsar för jakten som utvecklade dessa människors arbetsminne och sociala liv. Tidigare var det ingen större skillnad på de metoder som "den moderna människan" använde jämfört med dem som neanderthalarna använde.

Enligt Lars Larsson hände något speciellt för cirka 80 000 år sedan. Människan började använda hjärnan på ett mera innovativt och kreativt sätt. Föremålen som de tillverkade dekorerades och de började använda naturfärger för att måla sig själva.

Relaterat

Fråga SYV