Birka kan ha varit som Venedig

Foto: Scanpix

Var Birka en vikingastad på vatten? Nya fynd på sjöbotten utanför Birka på Björkö i Mälaren kan tyda på det.

Marinarkeologer från Sjöhistoriska museet och Södertörns högskola håller just nu på att undersöka Birka ur ett maritimt perspektiv. Mer än hundra meter från strandlinjen har de hittat pålningar, timmer och stensamlingar. Lämningarna visar att det funnits någon form av plattform i vattnet. Men vilken funktion den haft är oklart.

- Det är naturligt att tänka sig att staden haft en försvarsanläggning i vattnet, men fynden beskriver också något mer. Det är inte otänkbart att hamnen fungerat som stadens torg, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola, i ett pressmeddelande.

Birka var bebott under tidig vikingatid, från 700-talet till 900-talet.

Relaterat

Fråga SYV