"Det blev Indien av en slump"

Foto: Lena Garnold

För många betyder sommaren sol och bad. Ingrid Jansson, 26, har andra planer. Just nu är hon i Indien och skriver uppsats inom ramen för ett Minor Field Study, MFS.

Varje år delar Sida ut MFS-stipendier till hundratals studenter som vill skriva uppsats runtom i världen. I år blev Ingrid en av de lyckliga.

– Jag gjorde praktik på World Food Programme i Rom och ville koppla det till uppsatsen. Jag har velat söka MFS sedan jag hörde talas om det första gången.

Uppsatsen är avslutningen på masterprogrammet i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Tidigare har Ingrid studerat utvecklingsstudier och mänskliga rättigheter. Dessutom har hon hunnit med en vända till Bourdeaux i Frankrike.

– Det blev Indien av en slump. Jag pratade med avdelningen där jag gjorde min praktik. De gör en större studie om mitt ämne. De har gjort fallstudier i flera länder och jag ville åka till ett land där jag kan ta mig fram med engelska eller franska.

Ingrid säger att hon länge har velat göra en fallstudie, att det ger ytterligare en dimension i uppsatsen. MFS-stipendiet ger henne en möjlighet till material som är svårt att få tag på om hon inte hade åkt iväg.

Vad ska ditt Minor Field Study leda till?

– Jag hoppas att det leder till en bra uppsats och en fantastisk upplevelse. Jag hoppas att WFP i Indien kommer att vilja läsa den. Jag skriver nära WFP i Rom och har en handledare i Indien. Det kan bli del av en större rapport, för de kommer att ta del av mitt resultat.

MFS-stipendierna söks av studenter inom alla möjliga ämnen. Ingrid tycker att alla som har ett intresse av andra länder borde söka.

– För mig var det en chansning. Sen får man se om man får stipendiet eller inte!

Ingrids tips till dig som vill söka

  • Ta chansen! Våga söka, om man inte söker så vet man inte om det går.
  • Du kan få mer hjälp från en lärare eller en organisation som kan hjälpa till.
  • Om du vet vilket ämne du gillar – ta hjälp av experter på ämnet som kan ge tips och idéer. Våga ta kontakt och bolla idéer.

Fakta: Minor Field Study

  • Stipendier för ett Minor Field Study, MFS, delas ut till den som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • För att beviljas MFS-stipendium ska den sökande vid utresan ha tagit minst 150 högskolepoäng och inte påbörjat utbildning på forskarnivå
  • Stipendiet är fastställt till 25 000 kronor
  • Ansökan görs genom din institution på din högskola

Källa: Internationella Programkontoret

Relaterat

Fråga SYV