Sökes: Utbildade hantverkare

Foto: Scanpix

Sverige sticker ut i en internationell jämförelse genom att ha en stor brist på utbildade och erfarna hantverkare. Men för övriga yrkesgrupper har matchningsproblemet på den svenska arbetsmarknaden blivit mindre på senare år, enligt en undersökning från rekryteringsföretaget Manpower.

Nästan var femte svensk arbetsgivare som ska anställa har svårt att hitta rätt kompetens. Det visar Manpowers undersökning där 750 svenska företag berättar om sin rekryteringssituation.

Men även om det generella läget har blivit bättre – före lågkonjunkturen var det mer än dubbelt så många som upplevde att de hade problem att rekrytera rätt kompetens – så har vissa sektorer svårt att få tag på utbildad och erfaren personal. Störst brist är det på hantverkare som snickare, svetsare och murare med rätt utbildning och erfarenhet.

– Det är svårt att hitta erfaren personal, säger Lars Tullstedt, ansvarig för kompetensförsörjning på branschorganisationen Sveriges Byggindustrier.

En förklaring kan sökas i att branschen är så konjunkturberoende. Så svårigheten att få tag på rätt personal nu är egentligen en följd av 1990-talskrisen.

– Vi hade en svår situation under hela 90-talet, då det egentligen inte rekryterades något nytt folk överhuvud taget, säger Tullstedt.

Enligt honom har branschen tillsammans med facket jobbat med rekryteringsinsatser under en rad år, vilket nu börjar bära frukt. De senaste åren har det varit en ganska god tillströmning till de yrkesinriktade programmen i gymnasieskolan.

– Men erfarenheten får man bara genom att arbeta.

Fakta: Bristyrken i Sverige

I Sverige är det svårast att rekrytera följande yrkesgrupper:

1. Utbildade hantverkare, främst snickare, svetsare och murare

2. Kockar

3. Tekniker

4. Säljare

5. Skogs- och lantbruksutbildade personer

6. Högre chefer

7. Ingenjörer

8. Yrkeschaufförer

9. Säljchefer

10. Mellanchefer


Källa: Manpower

Relaterat

Fråga SYV