Nu är det dags för skolstart

Foto: Peter Brinch

100 000 svenska barn ska nu börja i förskoleklass. Men även för de äldre eleverna väntar flera nya lagar och regler. Här är den svenska skolan 2011.

Omkring 100 000 barn börjar i förskoleklass nu i dagarna. En av dem är Vincent Almqvist Persson. Men det är inte bara för honom och alla andra sexåringar som mycket nytt väntar.

– Det är väldigt mycket som händer inom grundskolan just nu. Flera nya lagar och regler träder i kraft från och med i höst, berättar Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd på Skolverket.

• Läroplanen och kursplaner. Nu får varje skolform en egen läroplan, i stället för att som tidigare ha en gemensam. I grundskolans läroplan finns alla kursplaner med det centrala innehållet i varje ämne samt kunskapskrav.

– Nu kan eleverna själva se exakt vad de ska lära sig i till exempel matematikundervisningen under år

4 till 6. Tidigare har lärarna själva fått bestämma mycket, men nu är de
mer styrda av staten, säger Claes-Göran Aggebo. Men när det gäller arbetssätt har de fortfarande friare händer.

• Betygsskalan. När Vincent så småningom ska börja år 6 kommer han att få betyg enligt en ny betygsskala, som sträcker sig från A till E. Det kommande läsåret gäller betygsskalan enbart år 8 men från och med nästa höst omfattas hela år 6–9.

– När ett betyg är satt kommer eleven dessutom att ha rätt att veta varför den har fått till exempel C i stället för B, berättar Claes-Göran.

• Rätt att utvecklas efter egna förutsättningar. Även elever som har lätt att nå kunskapsmålen ska få utmaningar för att kunna utvecklas.

• Behov av särskilt stöd. Rektorn är skyldig att göra en utredning om en elev anser att den har behov av särskilt stöd. Om man inte är nöjd med rektorns bedömning kan man överklaga till en högre instans.

• Avstängning. Lärare och rektorer har nu utrymme att stänga av en elev. Dock högst en vecka i taget, två gånger per termin.

• Gymnasieskolan.  Det är inte bara grundskolan som genomgår en förändring till i höst. Även gymnasieskolan omfattas av flera av ovanstående ändringar – plus att den får en helt ny uppsättning program och behörighetsregler.

Foto: Scanpix

"Tror att rasterna är det bästa"

På måndag blir Vincent Almqvist Persson skolpojke. Det är något helt annat än att vara dagisbarn, men riktigt vad vet han inte. Sedan han slutade förskolan i våras har Vincent funderat mycket på vad man egentligen gör i skolan, berättar mamma Anette Persson medan Vincent tittar på ryggsäckar med gräv-skopor och Disneymotiv.

Hur känns det att börja skolan?

– Det är lite nervöst, jag vet inte vad som kommer att hända. Man måste sitta och skriva och läsa hela dagen, jag tror att sdet blir lite jobbigt, säger Vincent.
Pennfack och ryggsäck ska inhandlas inför skolstarten på måndag.

– Och man ska ha med sig frukt, och paraply, säger Vincent.

Varför tror du att man måste gå i skolan?

– För att lära sig saker. Men jag tror att rasterna är det bästa, säger Vincent Almqvist Persson.

Fakta: Lärarlegitimation

Så fungerar den nya lärarlegitimationen

  • Sedan den 1 juli får enbart lärare med rätt slags lärarexamen tillsvidareanställas.
  • Sedan den 1 augusti kan lärare och förskollärare ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket. För att få den krävs lärarexamen samt intyg om att läraren arbetat minst ett år.
  • Legitimationskravet gäller formellt från den 1 juli 2012. Men de som var fast anställda när lagen trädde i kraft får under en övergångstid fortsätta sätta betyg även om de saknar legitimation.
  • Efter 1 juli 2015 får endast legitimerade lärare ansvara för undervisning och sätta betyg. Vissa, som modersmåls- och yrkeslärare, är tills vidare undantagna från legitimationskravet.

Källa: Skolverket

Fråga SYV