Nu ska Sverige lära sig räkna igen

Foto: Urban Brådhe

Svenskarna blir allt sämre på matematik. Nu vill regeringen bryta trenden. Med en miljonsatsning på utbildning av lärarna ska Sverige få högsta betyg.

Tror du att svenskar är bra på att räkna? Då är det dags att tänka om. De senaste åren har resultaten i matematik sjunkit kraftigt, i jämförelse med andra länder. Det vill Skolverket nu råda bot på. Man föreslår att regeringen satsar mellan 1,3 och 2 miljoner på att fortbilda matematiklärare i landet.

– Många lärare undervisar i matematik utan att ha rätt utbildning, det är ett problem, säger Anders Palm, utredare på Skolverket.

Den nedåtgående trenden kan brytas genom att matematikundervisningen bli mer lärarledd och varierad, menar Skolverket.

– Undervisningen har, i för hög utsträckning, bestått av räkning på egen hand, säger Anders Palm.

Förslaget omfattar alla matematiklärare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen och kommuner ska kunna söka bidrag för att kompensera för att lärare fortbildas.

På Lärarförbundet välkomnar man satsningen och menar att behoven är stora.

– Matematik är svenska skolans akilleshäl. Det är viktigt att regeringen lyssnar, säger ordförande Eva-Lis Sirén.

För att få en mer verklighetsförankrad matematikundervisning har Ljungby gjort en egen mattebok med räkneuppgifter från företag i kommunen.

– Många elever tröttnar och ser inte nyttan med matematik. Vi ville skapa något konkret att sätta i händerna på dem, säger projektledare Linda Stenkilsson.

I vintras kom boken för gymnasiet och i dagarna släpptes ”Matte i Ljungby 7–9”, för högstadiet.

Fakta: Sämre resultat

  • Enligt den internationella undersökningen TIMSS 2007 låg det svenska resultatet i matematik för årskurs åtta under EU/OECD-genomsnittet.
  • Jämfört med 1995 är Sverige ett av de länder som försämrat sina resultat mest.
  • 18 procent av eleverna i årskurs nio nådde inte målen i matematik 2010.

Källa: Skolverket.

Testa dig själv: Klarar du räkneuppgiften?

Årskurs 3
Från ämnesprov 2009:
a) 10 + 7 =  
b) 19 – 15 =
c) 17 = 14 + ? 
d) 11 + 8 =

Årskurs 5
Från ämnesprov 2002:
På kvällen är det klassfest och 28 pizzor ska beställas. Varje pizza kostar 35 kronor men var tionde pizza är gratis. Hur mycket kostar pizzorna till klassen?

Årskurs 9
Från ämnesprov 2009:
Denniz vill mäta hur långt torget är. Han har en cykel med däck som har diametern 27 tum. Storleken på ett cykeldäck anges i tum. En tum motsvarar 2,54 centimeter. Han cyklar längs torgets ena sida. Cykelhjulet snurrar då 18 varv. Hur många meter cyklar han?

Matematik A gymnasiet
Från nationellt prov 2010:
År 2009 hade Sverige cirka 9 miljoner invånare. Detta år hade 81 procent av invånarna internet i hemmet. 93 procent av dessa hade fast uppkoppling. Hur många personer hade internet via fast uppkoppling?

Rätt svar:

Årskurs 3: a) 17 b) 4 c) 19

Årskurs 5: 910 kronor

Årskurs 9: 39 M (38.8 M)

Gymnasiet: Cirka 7 miljoner

Fråga SYV