Zofie fick en mentor – höjde betygen

Foto: Klara Leo

Mentorer på gymnasiet blir viktigare – både för elever och skola. Mentorn hjälper dig att nå dina mål, och att strukturera upp din vardag. Zofie Persson: ”Jag har höjt mina betyg från IG till VG”

En mentor på gymnasiet är varken en kurator eller en studievägledare utan ett bollplank som utmanar dig att tänka i nya banor och som vägleder dig i dina studier. Det kan handla om hur du väljer rätt kurser för att nå dit du vill, varför du har haft mycket frånvaro den senaste tiden, eller helt enkelt en hjälp att prioritera vad som är viktigt just den här veckan.

Hade jag inte mentorkontakten skulle jag inte klara av att hålla strukturen. Jag har höjt mina betyg från IG till VG, säger Zofie Persson, 19 år, som har diagnosen ADHD och pluggar andra året på OmvårdnadsprogrammetStadsmissionens gymnasieskola i Stockholm.

Stadsmissionens gymnasieskola är ett av många gymnasier som jobbar aktivt med mentorskap, här har eleverna schemalagd tid med sina mentorer en gång i veckan.

– Det handlar mycket om att vi ser dig, du tillhör en grupp. Struktur är viktigt för att hålla reda på studierna, vi fyller i en mall varje vecka med vilka prov och läxor man har, det gör att det blir tydligt och svårt att säga att man har missat något, säger Jenny Mattsson, 32 år , mentor och gymnasielärare i svenska och psykologi på skolan.

Bra mentorskap är den bästa investering en skola kan göra, säger Lovisa Jansson som jobbar med skolutveckling för Lärarfortbildning AB. Hon intygar att skolor som jobbar strukturerat med mentorskap oftare har nöjda elever och fler som går ut med godkända slutbetyg. Och i en verklighet med hård konkurrens om eleverna kan mentorskapet bli en framgångsfaktor, det blir lättare att rekrytera elever – och att behålla dem.

3 frågor till din mentor

1. Din målsättning med studierna
Vilka är dina styrkor och svagheter? Vad behövs för att komma in på det du vill efter gymnasiet?

2. Beskriv det som oroar dig

Svårt att tolka schema och kursupplägg? Mår du dåligt psykiskt? Kan inte mentorn svara själv, sätts du i kontakt med t ex kurator, eller studie- och yrkesvägledare

3. Reflektera över bemötandet på skolan

Hur upplever du miljön? Finns det saker du skulle vilja förbättra?

Relaterat

Hitta utbildningar

Gymnasium

Fråga SYV