Mer matte i nya högskoleprovet

Foto: Pär Hugosson

Hösten 2011 hålls det nya högskoleprovet för första gången. Fler frågor och större fokus på matte kräver att du förbereder dig bättre.

I det nya provet är den stora skillnaden att matematikdelen utökats. Johanna Sigalit, handläggare på Högskoleverket säger att provet har fått fler matematiska frågor för att bättre kunna visa hur väl provtagaren skulle klara högskolestudier, där logiskt tänkande spelar en stor roll.

Många tycker det är lite läskigt med mycket matte. Man undrar vad man behöver för att klara det, men det är faktiskt inte svårare än matematik A på gymnasiet, säger Johanna Sigalit.

Johannas bästa förberedelsetips är därför att repetera Matematik A på gymnasiet och att göra övningsproven som finns på studera.nu.

Halahen Zaidane, 19 år, är en av dem som ska skriva det nya högskoleprovet i höst. Hon snubblade på målsnöret vid höstantagningen till juristprogrammetStockholms Universitet och skriver högskoleprovet för att öka chanserna att få en plats i vår. Hon har skrivit högskoleprovet förut men har anmält sig till en förberedande kurs för att vara väl förberedd på de nya delarna av provet.

Matte är inte mitt bästa ämne och jag hoppas att kursen ska ge en introduktion i hur det nya fungerar. Jag är hellre väl förberedd än chockad på provet, säger Halahen.

Testa dig: Klarar du de nya mattefrågorna?

1) Medelvärdet av tio tal är 0. Ett av talen är –5.
Vad är summan av de övriga nio talen?

A: –5
B: 0

C: 5
D: 10

2) 3 < p < 7
6 < q < 9

Kvantitet I: p + q
Kvantitet II: p · q

A: I är större än II
B: II är större än I
C: I är lika med II
D: informationen är otillräcklig

Rätt svar: 1 C, 2 B

Källa: Studera.nu.

Här är nyheterna i provet

 • Fler uppgifter – Antal uppgifter ökar från 122 till 160.
 • Mer matematik – Den kvantitativa delen växer och blir lika stor som den verbala delen. Två nya delar; problemlösning=XYZ och kvantitativa jämförelser=KVA.
 • Ny verbal del Det nya delprovet menings-komplettering (MEK) innebär att man ska sätta in ord i sitt sammanhang.

Källa: Studera.nu.

Så förbereder du dig

 • Kurser
  Vill du, som Halahen, gå en förberedande kurs innan provtillfället finns det kurser genom till exempel upgrades.se. Det finns även många onlinekurser att gå, mot en kostnad.
 • Träna på gamla prov
  studera.nu finns övningsprov som du kan göra gratis.
 • Repetera matten
  Repetera matten från högstadiet och gymnasiet. Svårighetsgraden för de matematiska uppgifterna ligger på gymnasiets Matematik A. Webbplatsen matteboken.se har både övningar och filmer för dig som vill repetera eller lära dig mer matematik.
 • Läs mycket
  En viktig del på högskoleprovet är ordförståelse. Genom att läsa mycket böcker och dagstidningar lär du dig mycket.
 • Öva på ord
  Det finns många olika ordtester på nätet och det finns applikationer för mobiltelefoner. Två exempel är ordprov.se och vetgirig.nu.

Läs mer om högskoleprovet:

Fråga SYV