Bli efterfrågad – i framtiden

Foto: Kinga Lezanska Sjölin

T-människor med både bredd och specialistutbildning är eftertraktade på morgondagens arbetsmarknad. 22-åriga Malin Sohlmér satsar på en spjutspetsutbildning i nanoteknik.

När du väljer utbildning är ett tips att snegla på vilken typ av utbildning och kompetens som kommer vara speciellt efterfrågad på arbetsmarknaden framöver. Omvärldsanalytikern Paul Alarcon på United Minds jobbar med att studera samhällstrender och ser vissa mönster.

Eftertraktad examen

– I framtiden kommer det vara en stark konkurrensfördel att vara en T-människa. T-formade människor är sådana som är specialister inom ett specifikt område, men som har en bred kompetens inom fler områden. De är kreativa och kan tänka utanför sin roll på ett företag. Andra egenskaper som kommer att bli extra viktiga på en global arbetsmarknad som aldrig sover är stresstålighet och social förmåga, säger Paul Alarcon.

När det gäller vilka studenter som kommer vara mest efterfrågade efter examen nämner Paul vård och omsorg, och teknik.

– Framtiden ser ljus ut för tekniska utbildningar i en allt mer innovationsdriven ekonomi. Det finns redan i dag brist på högskoleingenjörer och den bristen kommer att bestå under kommande år med dagens utbildningsdimensionering, säger Paul.

Malin Sohlmér, 22 år, har valt att plugga till civilingenjör i teknisk nanovetenskap vid Lunds Tekniska Högskola. Det är en utbildning som ligger i tiden, utvecklingen på området går snabbt framåt och det finns få utbildade nanovetare i världen.

Malin valde utbildningen för att den är både bred och specialiserad. Samtidigt som hon blir specialist inom nanoteknik kommer hon kunna ta andra, ”vanligare” civilingenjörsjobb som kemitekniker eller teknisk fysiker.

– Många av våra föreläsare är en del av forskningen, en stor del av den ligger ju i Lund. Det är kul att plugga på ett ställe som ligger i spetsen av utvecklingen, säger Malin.

3 saker arbetsgivarna gillar

Dubbla examina
Satsa gärna på en bred och en mer specialiserad inriktning.

Utlandsstudier
Satsa på att lära dig engelska riktigt bra. Lägg gärna studietid i Asien eller Brasilien, där många svenska företag expanderar.

Livslångt lärande
Det blir vanligare att koncentrera huvudutbildningen tidigt och att sedan hela tiden komplettera med utbildning när man jobbar.

Vad är nanoteknik?

  • Nanoteknik bygger på partiklar så små att vi inte kan uppfatta dem med blotta ögat.
  • Tekniken förs på nanonivå, där en nanometer är en miljondels millimeter.
  • När man är nere på molekylnivå suddas gränserna mellan medicin, fysik, kemi, biologi och elektronik ut.
  • Nanoteknik handlar om att studera och manipulera materien på atomär nivå för att kunna designa nya material med skräddarsydda egenskaper. Nanoteknik används mer och mer inom samtiga industrigrenar.
  • Exempel på vardagsprodukter där nanoteknik används är UV-filter i solkräm och ytor som inte repas och inte blir smutsiga i stekpannor och på byxor.

Relaterat:

Fråga SYV