Skola – snart även på lördagar

Foto: Scanpix

För att klara kurserna kan skola på lördagar bli aktuellt för gymnasieelever. Försök ska börja på en skola.

Skola även på lördagar. Det kan bli verklighet redan nästa höst för de av Stockholms gymnasieelever som behöver extra hjälp för att klara sina kurser. När Stockholms stads budget för 2012 presenteras senare i veckan kommer ett förslag om lördagsgymnasium finnas med.

– Tanken är att de elever som har underkänt, eller riskerar att få underkänt ska kunna erbjudas att gå dit och få extra stöd i stället för att vänta till sommaren eller komvux eller inte få godkänt alls, säger Lotta Edholm (fp), skol- borgarråd i Stockholm.

Exakt hur lördagsundervisningen ska se ut är inte klart, inte heller i vilka ämnen undervisning ska bedrivas eller hur många lärare som kommer finnas tillgängliga. Inte heller hur mycket projektet kommer att kosta. Men försök kommer att börja på en skola.

– Det finns ingen prislapp utan det får tas inom ramen för den kommunala gymnasieskolan. Friskolorna är också välkomna att skicka sina elever men då får de betala för dem från sin skolpeng, säger Lotta Edholm.

Fråga SYV