Plugga när och hur du vill

Foto: Kinga Lezanska-Sjölin

Glöm att sitta i skolbänken mellan åtta och tre. Allt fler på Komvux väljer flexibla studier där du pluggar på egen hand i din egen takt. Agnes pluggar matte och jobbar samtidigt.

Sökfunktion:

Vi ser ett ökat tryck på flexibla studier. Folk vill kunna kombinera till exempel studier och jobb och vill inte vara låsta, säger Birgitta Drews, rektor på Komvux Pauli i Malmö.

Agnes Byrfors, 20, från Malmö jobbar i en möbel och designbutik samtidigt som hon pluggar in Matematik B för att kunna förverkliga sin dröm; att söka till psykologprogrammet på högskolan. Hon har valt att gå en så kallad flexkurs, där hon pluggar på egen hand, med stöd av webben och av lärare som hon själv kan välja att träffa på schemalagda tider.

– Det är positivt att man själv får bestämma över sin tid. Det är inte samma stress som när man pluggade på gymnasiet, man gör det här bara för sin egen skull. Det är bara i bland man önskar att man hade en lärare som säger till en exakt vad man ska göra, säger Agnes.

Agnes planerar att bli klar med kursen på fyra månader. En fördel med att läsa flexibelt är att det kan gå snabbare att läsa in kurser, eftersom du kan läsa i en takt som passar dig. Men det kräver disciplin.

– Det finns ett samband att ju mer flexibla studierna är, desto sämre blir resultatet. Det viktiga är att komma hit och ta vara på möjligheten att träffa lärarna för att ställa sina frågor, säger Birgitta Drews.

Så funkar Komvux distans- eller flexkurser:

Distans- eller flexkurs
Distans innebär att du studerar på egen hand och har kontakt med lärare via dator. Flexkurs innebär att du följer en individuell studieplan utifrån din livssituation. Kontakt med lärare sker via dator och genom personlig handledning från lärare på schemalagda tider.

Passar dig som:

  • snabbt behöver komplettera för att ansöka till högskola eller annan utbildning.
  • av olika anledningar inte kan följa ordinarie termins- och lektionstider.
  • kan och vill studera självständigt i egen takt och under eget ansvar.

Läs mer:

Fråga SYV