Mer lönsamt att studera för kvinnor

Foto: Pär Hugosson

Högskoleutbildning blir allt mindre lönsamt. Vissa utbildningar är till och med olönsamma. Lista: Utbildningarna som lönar sig – och inte gör det.

Under 2000-talet har det blivit allt mindre lönsamt att studera på högskola. Det visar en ny rapportbok från Saco och SNS Förlag där man jämför livslöner, det vill säga personers totala nettoinkomster under hela livet.

– Inom vissa områden är det till och med olönsamt att studera vidare jämfört med att börja jobba. Det gäller generellt sett kvinnodominerade yrken, säger Thomas Ljunglöf, statistiker på Saco och en av författarna till rapportboken ”Livslön – att välja studier, arbete, familj”.

Men rapporten visar att det är kvinnorna som vinner mest på att utbilda sig.

– Män kan få bra lön även utan högskoleutbildning, men för kvinnor är det nästan en förutsättning, säger Thomas Ljunglöf.

Det finns även könsskillnader, oftast till kvinnornas fördel. Till exempel tjänar en kvinna på att utbilda sig till socionom eller yrkes­lärare – medan det är direkt olönsamt för en man.

– Det beror också på gymnasieutbildade kvinnors låga löner. Kvinnor vinner mer på att utbilda sig,  säger Ljunglöf.

Rapporten är en tvärsnittsanalys beräknad på 2009 års lönestruktur, skatt med mera.

Förlustutbildningar, kvinnor

Förlustutbildningar, män

Vinstutbildningar, kvinnor

Vinstutbildningar, män

Fråga SYV