Därför blir unga allt mer internationella

Har du pluggat språk i Europa? Vill du jobba i New York eller Tokyo? Dagens unga generation har flest internationella kontakter av alla - någonsin.

De pratar engelska från barnsben, är ofta vana utlandsresenärer och har klasskamrater från hela världen. Barn och ungdomar som växer upp i dagens svenska samhälle blir kanske den hittills mest internationella generationen.

– Jag tycker att det är positivt. De får en inblick i villkoren i stora delar av världen och det ökar språkkunskapen, säger Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik vid Mälardalens högskola, specialiserad på mångkulturell skol- eller verksamhetsutveckling.

– Många unga blir postnationella, den egna nationen behöver inte betyda så mycket för dem. Men andra tycker inte om den utvecklingen, de blir i stället mer nationella, etnonationella, säger Pirjo Lahdenperä.

Sveriges medlemskap i EU, internet och att en femtedel av svenskarna har utländska rötter är några orsaker till internationaliseringen.

– Fler och fler får internationella kontakter utan att ens behöva åka utomlands, till exempel i skolan, säger Stefan Holmgren, handläggare vid avdelningen för internationellt samarbete vid Ungdomsstyrelsen.

Internationella frågor, som miljön, mänskliga rättigheter, fattigdom eller den arabiska våren får ungdomar att engagera sig, visar undersökningar som gjorts vid Örebro universitet.

– Det kan handla om aktiviteter online eller offline, de kan gå med i demonstrationer, sprida något på nätet eller gå med i organisationer, säger Erik Amnå, professor i statskunskap vid enheten Youth & Society vid Örebro universitet.

Att studera utomlands blir allt vanligare, liksom att jobba i andra länder.

Fakta: Internet och resor

Tio faktorer som skapat en internationell generation:

  • Leksaker och spel med engelsk text allt vanligare bland små barn
  • Tv- och dataspel med engelsk terminologi
  • Internetanvändning allt längre ned i åldrarna
  • EU-medlemskapet – lättare att studera och arbeta utomlands
  • Ryan Air-effekten, det har blivit allt billigare att flyga utomlands
  • Utlandsturism
  • Invandring, en femtedel av svenskarna har utländska rötter
  • Sociala medier som Facebook och Twitter
  • Arbetslöshet, lättare för unga att få jobb utomlands
  • Klimat- och miljö – framtidsfrågor utan nationsgränser som är viktiga för unga

Relaterat

Fråga SYV