Så glänser du på presentationen

Foto: Stock Exchange

Ett prov, seminarieuppgift eller grupparbete avslutas ibland med en muntlig presentation. Men… hur ska jag göra då? Vi har pratat med en expert.

Varje dag träffar Sonja Entzenberg studenter som behöver hjälp med sina muntliga presentationer. Hon är föreståndare för språkverkstaden vid Uppsala universitet, där studenter får handledning i muntlig och skriftlig framställning.

– Du måste alltid tänka på i vilket sammanhang du ska tala. Kartlägg och förbered dig noga. Fundera över vem du är, hur du vill framställa dig själv och vem som ska lyssna, säger hon.

Sonja tipsar om är att hålla en röd tråd, se till att ha ett tydligt budskap och att fundera över exakt vilket syfte som den muntliga presentationen har: Tänk igenom hela situationen.

– Öva innan och förbered. Det ger en bättre grund för att inte tappa bort sig. Det är en erfarenhetsgrej. Och skaffa goda förebilder.

Är det en bra idé att gömma mig bakom klasskompisar vid en gruppresentation?

– Nej, även om många gör så. Man kan komma hit till oss, vi har specialister som kan hjälpa. För den som bara är nervös gäller det att bara försöka. Publiken är välvillig till dig! Be att få börja, då är det okej att vara trevande, publiken har empati. Att vänta och våndas gör dig bara mer nervös, säger Sonja.

Hjälpmedel som minneslappar, powerpoint, overhead och handout är några andra knep som också kan göra en presentation lättare, om de används rätt.

– Arbetsgivare förväntar sig att du ska kunna detta. Studietiden är ett bra tillfälle att öva.

Tre tips inför presentationen

Inledning
Hur inleder jag? Fånga intresse och skapa förtroende hos publiken. Tänk själv hur du lyssnar: Om den som pratar fångar publiken så vill du veta mer. Kanske kan du också få in en översikt, då är det lättare att hänga med.

Huvuddelen
Tänk igenom vad du har att säga. Ge lite bakgrund och sammanhang. Fokusera på några saker och lyft fram dem, en punkt i taget. Värdera det du säger och lägg fram det professionellt, det gör dig trovärdig.

Avslutning
Håll det enkelt och snyggt och tänk igenom vad du ska säga. Många gånger är avslutningen avgörande för om man minns presentationen som bra eller dålig.

Läs mer:

Fråga SYV