Nu går Uppsala och Gotland ihop

Foto: Scanpix

Efter flera års samarbeten har styrelserna för de båda lärosätena godkänt samgåendet.

Uppsala universitets styrelse säger ja till ett samgående med Högskolan på Gotland och rektorerna undertecknar en avsiktsförklaring om detta på fredagen.

Lärosätena samarbetar sedan flera år och nu går arbetet vidare med att smälta samman högskolan med universitetet. "Genom att ta steget fullt ut kan vi skapa en stark akademisk miljö med en profilering som är unik i sitt slag i Sverige", säger Uppsalarektorn Anders Hallberg i ett pressmeddelande.

Fråga SYV