EU vill ändra studiemedlet för utlandsstudier

För att få svenskt studiemedel för studier utomlands krävs att man bott i Sverige två av de senaste fem åren. Det kan EU-domstolen ändra på. Bestämmelserna strider mot EU:s regler om fri rörlighet.

EU-kommissionen driver just nu ett mål mot Nederländerna som gäller rätten att få studiemedel utomlands, rapporterar Sveriges Radio.  I Nederländerna får i dagsläget studiemedel bara betalas ut för studier i annat land på villkoret att den studerande bott i Nederländerna tre av de senaste sex åren. EU-kommissionen anser att det strider mot reglerna om fri rörlighet inom EU. Får EU-kommissionen rätt måste reglerna ändras i flera europeiska länder, Sverige inkluderat eftersom vi har liknande bestämmelser..

Utbildningsminister Nyamko Sabuni anser inte att reglerna bör förändras och är orolig över konsekvenserna.

– Ja, det betyder att det skulle bli problematiskt för många medlemsstater, det vill säga vi skulle inte ha kontroll över vilket land medborgarna helt plötsligt tycker och anser att de ska ha studiestöd ifrån. Och det är klart att då söker man sig till dem som har generösast studiestöd så det skulle självklart kunna komma att påverka vår utformning av studiestödet för studier utomlands, och därmed påverka det till det sämre för svenska studenter som vill studera utomlands, säger Nyamko Sabuni till Sveriges Radio.

Dom i målet väntas nästa år.

Fråga SYV