Lättare att komma in på läkarprogram

Foto: Stock Exchange

Antagningen till högskolornas vårtermin är klar, nära 175 000 har blivit antagna. För att komma in på läkarprogram krävs inte längre högsta möjliga betyg.

Fjolåret står fortfarande för toppnoteringen på antalet antagna till högskolan, men årets siffra är fortsatt hög. Nära 175 000 har antagits till en utbildning i vår, enbart en dryg procent lägre än förra året.

Tack vare de nya tillträdesregler krävs det inte längre högsta möjliga betyg för att komma in på läkarprogram. För tredje antagningsomgången i följd så går det att komma in på läkarprogrammen utan att ha det högsta meritvärdet 22,5 poäng.

Mer om läkarstudier

Det är de nya tillträdesreglerna från 2010 som ligger bakom detta trendbrott för läkarutbildningar i Sverige. Sökande utan absoluta toppbetyg kunde komma in direkt från gymnasiet på samtliga sju läkarprogram vårterminen 2011 och på fyra av programmen höstterminen 2011.

– Vårterminen 2012 tar samtliga läkarprogram än en gång in sökande utan maxpoäng direkt från gymnasiet, säger Andreas Sandberg, chef för VHS produktionssamordning. Och sökande i urvalsgrupp II – gymnasiebetyg med kompletteringar – kan även de glädja sig åt ökade chanser att bli antagna: universiteten i Umeå och Örebro tar nu in sökande med meritvärde 22,4 poäng i denna urvalsgrupp.

UHR Antagningsstatistik – se vad som krävs för att komma in på de olika läkarprogrammen.

Fråga SYV