De pluggar matte och fysik på jullovet

Foto: Urban Bråhde

Alla väljer inte att vara lediga på jullovet. På Rinkeboskolan i Stockholm råder full aktivitet.

De flesta niondeklassare tycker nog att sovmorgnar är det bästa med jullovet. Men inte ett 50-tal elever på Rinkebyskolan utanför Stockholm. Här används den lediga tiden till att lösa svåra mattetal och lära sig mer om elektroner. På elevernas eget initiativ ordnar man jullovsskola för de som vill plugga extra inför nationella proven. 

– Vi satsar högt och vill vara väl förberedda när vi kommer ut på arbetsmarknaden. Den här tiden får vi tillbaka sen, säger Suborna Mastafa, en av niondeklassarna som är i skolan för att plugga fysik.

Skolan har tidigare haft höstlovskola men för första gången kör man nu även på jullovet. Det var genom elevrådet som elevernas önskan om att få extraundervisning kom fram.   

– Finns det en positiv vilja att förbättra resultaten, så tar vi vara på den så klart, säger Börje Ehrstrand, rektor på Rinkebyskolan.

Tre lärare är på plats och hjälper till. Amir Zarifi undervisar i matte, no och teknik. Han saknar inte julledigheten.  – Eleverna är viktiga för mig, vi satsar på dem så att de ska lyckas i framtiden, säger Amir Zarifi.

Andra tips för julledigheten

Fråga SYV