Därför valde han att gå med i kåren

Foto: Klara Leo

När kårobligatoriet försvann valde många att lämna studentkåren. Nu arbetar kårerna för att vinna tillbaka sina medlemmar – och nå ut med info om varför verksamheten är viktig. Simon, 21: ”Det handlar om studentmakt”.

Hösten 2010 plockades kårobligatoriet bort – och plötsligt blev det frivilligt för studenter vid högskolor och universitet att gå med i Studentkåren. För många kårer runt om i landet har det inneburit kraftiga medlemstapp. May Al-Boujassam, ordförande för studentkåren på Stockholms universitet menar att många väljer att stå utanför eftersom man inte känner till vilka fördelar det innebär.

– En del av problemet är att vi inte lyckas nå ut med vad vi gör. Under våren genomför vi därför en stor undersökning för att kartlägga orsakerna till varför man väljer att stå utanför eller gå med.

Malmö Högskolas studentkår har tappat flest studenter, från 24 000 till 7000. Stockholm universitets studentkår har klarat sig bättre.

– Vi har förlorat ungefär en tredjedel av studenterna. Den stora anledningen är förstås att många inte vill betala, men också att man inte känner till vilka fördelar som finns, säger May Al-Boujassam.  

Simon Bernström, 21, pluggar Filmvetenskap på Stockholms universitet och är en av de som aktivt valt att lösa medlemskap i studentkåren.

– För mig är det viktigt att vara med. Det handlar dels om studentmakt, är du medlem i kan du påverka din utbildning på ett annat sätt. Dessutom ger det möjlighet att främja gemenskapen, vi har till exempel fått stöd för att ordna pubkvällar, säger Simon Bernström.

3 anledningar att bli medlem i kåren

1. Gemenskapen är en stor del, medlemskap ger dig exempelvis möjlighet att gå med i någon kårförening.  

2. Medlemskap ger dig en rad ekonomiska fördelar, däribland olika exklusiva rabatter.

3. Som kårmedlem får du ofta tillgång till särskilda studentlägenheter, i Stockholm är det SSSB, som ägs gemensamt av kårerna.

Relaterat

Fråga SYV