Unga lockas till offentlig sektor

Foto: Kinga Lezanska Sjölin

Den offentliga sektorn står inför en kris. I takt med stora pensionsavgångar ratar unga de kommunala och statliga jobben. Nu lockar man genom kampanjer.

Den offentliga sektorn står inför en omvälvande omstrukturering – fram till 2025 kommer nästan hälften av alla anställda att gå i pension. Totalt rör det sig om cirka 645 000 tjänster som kommer att bli lediga.

– Vi väntar oss stora åldersavgångar inom vård- och omsorgsyrken som kräver längre högskoleutbildning, som läkare och tandläkare, säger Marwin Nilsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Men tillskottet av personal beräknas inte bli lika stort och problemet som många kommuner, landsting och statliga verk står inför är att de nyutbildade ratar den offentliga sektorn – framförallt på landsbygden.

Men även i storstäderna tros bristen på arbetskraft märkas, främst inom läraryrket. I höstas startades den landsomfattande kamanjen "För det vidare", som är ett tvåårsprojekt som Skolverket driver på uppdrag av regeringen. Hittills har man startat en webbplats med information om läraryrket samt lagt upp videor med kändisar som hyllar sina favoritlärare från skoltiden. Förhoppningen är att det ska inspirera unga att välja läraryrket.

– Det är för tidigt att säga om det gett någon verkan, nästa ansökningsdatum är 15 april. Men gensvaret har varit fantastiskt, säger Ann Charlotte Gunnarsson, informationschef på Skolverket.

Något exakt mål på antal nyförvärvade lärarstudenter finns dock inte.

– Nej, idag ser det väldigt illa ut i antal ansökningar till lärarhögskolorna och cåt mål är att försöka vända den trenden, säger Gunnarsson.

Robin, 29, valde att bli lärare

Robin Håkansson, 29, är lärare på Johannesskolan i Malmö och undervisar i matte- och hem- och konsumentkunskap sedan 1,5 år tillbaka. För honom har det alltid varit en självklarhet att arbeta på en kommunal skola.

– Det känns mer riktigt. Det är en skola som följer skollagar och det finns allt, som sjuksköterska, kurator och ett bibliotek, säger han och fortsätter:

_ Det känns som det finns mer fokus på lärande i kommunal skola. Friskolor förknippar jag numera ofta med elever som säger "Åh, där får man en dator". Man lockar till sig elever med datorer samtidigt som man kanske har en lägre lärartäthet och kanske inte satsar på andra grejer.

Hur kommer det sig att du ville bli just lärare?

– Jag hade läarar i skolan som var mina förebilder och som jag såg upp till. Man kände att man ville bli en sådan där duktig lärare som hjälpte elever, skrattar han.

Fråga SYV