Så väljer du rätt körskola

Foto: Scanpix  ANNONS

Hur bedömer man om en körskola är bra eller dålig? Behöver man överhuvudtaget oroa sig för att råka ut för en dålig och oseriös körskola? AllaStudier kollar upp.

Sökfunktion:

Enligt Berit Johansson, förbundsordförande på Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR, så finns det vissa generella saker som är viktiga att fundera över innan man börjar att leta körskola.

– Se till att du har en situation där du kan koncentrera dig på att ta körkort. Många har det tufft med gymnasiet eller högskola och har egentligen inte tid att fokusera på körkort, säger Berit.

Det är också viktigt att känna efter vem det är som vill ta körkort, tycker Berit. Det är viktigt att det faktiskt är du som vill det här, inte dina föräldrar. Om du gör det för dina föräldrars skull är risken stor att du inte lyckas.

Det tredje rådet från Berit är att tänka på att köra och läsa integrerat.

– Jag brukar likna det vid en IKEA bruksanvisning. Om du läser bruksanvisningen på måndagen och skruvar ihop dina möbler på fredagen, blir det svårt att komma ihåg. Likadant kan det bli svårt med körkort om det har gått för lång tid mellan teori och praktik, säger Berit.

Ställ krav på körskolan

För att lyckas ta körkort inom rimlig tid är det viktigt att du väljer en körskola som passar just dig.

– Gå till ett par olika körskolor och kontrollera om de kan erbjuda dig en optimal inlärningssituation. Fråga om de kan ge dig en personlig bedömning för att kunna ge svar på hur många lektioner du behöver ta och hur mycket det kommer kosta. Säger de nej tycker jag du ska gå vidare till en annan körskola, säger Berit.

Berit tycker också att man som körskoleelev kontinuerligt ska uppdateras av sin körskollärare hur man ligger till, var någonstans i processen man befinner sig, hur långt man har kvar till halkutbildningen osv.

– Det är också viktigt att kolla om din handledare (som du kör med privat reds anmärkning) får sitta med i bilen under lektionerna.

Behöver man oroa sig?

Transportstyrelsen är den myndighet som ansvarar för tillsynen av körskolor. Henrik Olars, presskontakt på Transportstyrelsen, tycker inte att det finns någon anledning att vara extra vaksam när man väljer trafikskola.

– Sverige har bra trafikskolor överlag, och de som är mindre bra har vi koll på, säger Henrik Olars.

Transportstyrelsen utövar så kallad riskbaserad tillsyn, vilket innebär att de kontrollerar och besöker de trafikskolor med dålig statistik på antal elever som klarat proven, eller där det har kommit in klagomål från elever.

Det finns också en Reklamationsnämnd dit man som missnöjd körskoleelev kan skicka in en skrivelse och, om man får rätt, har möjlighet att få ekonomisk ersättning.

Förslag på frågor till körskolan

Allmänt

 • Vilka öppettider har trafikskolan?
 • Redovisar skolan tydligt innehåll i och kostnader för utbildningen?
 • Vilken pedagogik använder skolan sig av?
 • Vilka möjligheter har du att göra en reklamation om du inte skulle vara nöjd med utbildningen?
 • Kan man få en individuell utbildningsplan?
 • Hur ser köerna ut inför provet på Trafikverket?

Teori

 • Vad ingår i teoriavgiften och är teorin lärarledd?
 • Är kontoret bemannat när man arbetar självständigt med teorin på trafikskolan?
 • Vilka pedagogiska hjälpmedel finns?

 Körning

 • Vilka moment ingår i den praktiska utbildningen?
 • Finns det lediga körtider på tider som passar dig?
 • Kan man själv välja trafiklärare?
 • Var är trafikskolan belägen i förhållande till övningsområden?
 • Ger skolan dig hemuppgifter mellan körlektionerna?
 • På vilket sätt får din privata handledare, om du har en sådan, delta i din utbildning?
 • Vilka krav ställs på förkunskaper före kursstart vid komprimerad utbildning?

Källa: STR.

Läs mer:

Fråga SYV