Så mycket fuskar vi

Foto: Stock Exchange

Information och andra insatser till trots – fuskandet bland studenter på svenska högskolor ligger på fortsatt hög nivå, visar TT:s kartläggning. Från regeringshåll öppnas nu för att elever ska kunna portas från sina utbildningar.

Antalet avstängningar på grund av fusk på de största högskolorna ökade med 60 procent från 2009 till 2010, för att sedan förbli på samma nivå 2011. Det visar statistik som TT fått från de 26 lärosäten som har rätt att utfärda examen även på forskarnivå.

Under 2011 blev 548 studenter avstängda för fusk, vilket var sju fler än den uppdaterade siffran för 2010.

– En alldeles för stor volym, säger statssekreterare Peter Honeth på utbildningsdepartementet.

Den vanligaste formen av fusk är att kopiera från en text som någon annan författat och sedan försöka få det att framstå som egna formuleringar. Det kallas plagiat – och är lätt att göra med hjälp av internet.

Att utbilda och informera mot fusk är hittills en uppgift för varje lärosäte. Men det kan ändras.

– Vi överväger att ge någon central myndighet i uppdrag att garantera att det ges en sådan information, säger statssekreterare Peter Honeth.

Att utbilda studenterna bättre om att undvika fusk räcker dock inte, tror departementet.

– Man kanske ska stänga av den som fuskar en längre tid, eller helt och hållet, resonerar Honeth.

Här fuskas det mest – och minst

Avstängningar på grund av fusk 2009 2010 2011

Totalt 337 541 548

Blekinge tekniska högskola 9 24 18
Gymnastik- och idrottshögskolan 0 1 1
Göteborgs universitet 7 15 12
Högskolan i Borås 5 14 19
Högskolan i Gävle 2 35 14
Högskolan i Halmstad 17 24 24
Högskolan i Skövde 5 8 16
Karlstads universitet 5 7 16
Karolinska institutet 14 15 12
Kungliga Tekniska Högskolan 35 20 23
Linköpings universitet 24 50 48
Linnéuniversitetet 14 33 56
Luleå tekniska universitet 4 9 6
Lunds universitet 41 50 47
Malmö högskola 18 21 12
Mittuniversitetet 6 15 6
Mälardalens högskola 19 33 56
Stockholms universitet 26 38 39
Sveriges lantbruksuniversitet 2 3 5
Södertörns högskola 24 24 34
Umeå universitet 6 18 12
Uppsala universitet 17 22 26
Örebro universitet 21 26 26
Högskolan i Jönköping 8 16 11
Handelshögskolan i Stockholm 0 0 1
Chalmers tekniska högskola 8 20 8

Mer om fusk

Fråga SYV