Här är könsfördelningen snedast

Foto: Christina Blom

Könsfördelningen är skev på många av landets högskolor.
Men viljan att förändra finns – både på högskolorna och hos eleverna.

Kvinnor läser omvårdnadsutbildningar medan männen väljer ekonomi och teknik. Så ser könsfördelningen ut på många högskoleutbildningar.
barnmorskeprogrammet är till exempel 99,3 procent kvinnor medan bara 3,1 procent kvinnor vill bli sjöingenjörer.

– Detta är både ett problem på själva utbildningen och studiemiljön men framförallt för samhället eftersom en konsekvens ju blir en mycket skev könsfördelning  inom yrket och arbetslivet, säger Karin Apelgren, avdelningschef för studentavdelningen vid Uppsala universitet.

Där arbetar man medvetet med problemet, speciellt inom tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Långsiktigt genom olika former av verksamhet som riktar sig till barn, kortsiktigt med riktade rekryteringsinsatser mot tjejer.

– En sak som ibland glöms bort när man talar om dessa frågor är omhändertagandet av studenterna när de väl sökt och kommit hit till universitetet. Vi jobbar med allt från att ringa nya studenter och hälsa dem välkomna till olika former av fadderprogram. Detta är viktigt för alla studenter, men kanske extra viktigt för studenter på utbildningar där de är i minoritet. När en kvinna har sökt och påbörjat en ingenjörsutbildning ska hon inte sluta för att hon har hamnat i en för grabbig miljö. Här kan till exempel coachverksamhet vara ett bra sätt, säger Karin Apelgren.

Foto: Christina Blom

Han: "Statusstämpel styr valet"

Mikael Semaan, 22, är halvvägs inne på sin fjärde termin på dietistprogrammetGöteborgs universitet, en utbildning som domineras av kvinnor.

  – För min del var det de naturvetenskapliga ämnena och kärleken till mat som gjorde att jag valde just dietistprogrammet. Men även slumpen spelade in, jag sökte programmet i sista stund. Jag valde också mellan arkitektprogrammet, systemvetarprogrammet och möbelsnickeri.

Vad har du fått för kommentarer från vänner och bekanta om att du läser en så ”kvinnlig” utbildning?

- Killar frågar ofta ”vad exakt gör en dietist?” medan tjejer ofta säger ”vad spännande! Jag har också funderat på att läsa till dietist”.

Högskolan får ofta kritik för att vara väldigt könsindelad – kvinnor läser omvårdnad och män tekniska utbildningar.

- Jag blev väldigt förvånad över könsfördelningen när jag började på programmet. I min umgängeskrets är det killarna som har ett större intresse för kost, framför allt idrottsnutrition och ett allmänt matintresse. Jag kan tänka mig att det är någon slags statusstämpel som styr valet. Så att jobba på att ge omvårdnadsutbildningarna högre status och högre lön skulle vara bra.

Hon skapar sin egen dröm till sjöss

För Klara Ekström, 24, fanns det aldrig något alternativ. Drömmen om att bli sjökapten fanns sedan barnsben och nu är hon två år in i utbildningen.

- Att det är en så traditionellt manlig bransch har inte haft någon inverkan på mitt val, eftersom jag började drömma om det innan jag kunde reflektera kring jämställdhetsfrågor. Folks första reaktion är ofta att det är häftigt och undrar om atmosfären till sjöss är så tuff som man kan tro. En annan vanlig fråga är om jag verkligen har valt det själv eller om jag påverkats av att min pappa är sjökapten och har jobbat till sjöss i många år. Jag har självklart fått ett större intresse för sjön sen barnsben, men han har försökt övertala mig att studera andra saker, kanske baserat på sin erfarenhet av arbetsklimatet till sjöss. Kanske har det fått mig att vilja läsa till sjökapten ännu mer…

Högskolan får ofta kritik för att vara väldigt könsindelad – kvinnor läser omvårdnad och män tekniska utbildningar.

- Tyvärr tror jag att det är ett djupt rotat mönster som är svårt att ändra på. Men man kan absolut marknadsföra utbildningarna annorlunda och låta den underrepresenterade gruppen få visa sig mer.

Här finns kvinnorna (och här saknas de) på högskoleutbildningarna

Högst andel kvinnor (läsåret 2010/11):

Barnmorskeexamen (99,3 %),
Djursjukvårdarexamen (96,6 %)
Studie- och yrkesvägledarexamen (95,4 %)
Dietistexamen (94,5 %)
Speciallärarexamen (93,9 %).   

Lägst andel kvinnor (läsåret 2010/11):
Sjöingenjörsexamen (3,1 %)
Skogsmästarexamen (4,2 %)
Officersexamen (14,5 %)
Sjökaptensexamen (14,8 %)
Skogstekniker (25,0 %).

Källa: Högskoleverket

Välj rätt till högskolan

Fråga SYV