Högskoleprovet: Läckta ord slopas

Foto: Scanpix

Svaren på fyra uppgifter på ordförståelsedelen läckte ut på internet i förväg på vårens högskoleprov. Nu räknas svaren bort för samtliga provdeltagare.

Högskoleverket har beslutat vidta följande åtgärder efter att fyra ord i ordförståelsen läckte ut i förväg: De fyra uppgifterna räknas bort för alla provdeltagare. Det innebär att den maximala poängen på den verbala delen blir 76 istället för 80. Beslutet påverkar inte normeringen. På så vis blir det varken svårare eller lättare att nå en viss normerad poäng för dem som skrev provet i lördags jämfört med dem som gjort provet tidigare.

Tema: Högskoleprovet

Fråga SYV