Vi kör väldigt bra – enligt oss själva

Foto: Andreas H Nilsson

64 procent av svenskarna anser sig vara mycket bra eller bra på att köra bil. De allra flesta är män. Bara tre procent tycker att deras kunskaper bakom ratten är sämre än medel.

Inte helt oväntat är det männen som anser sig bäst på att köra bil. 25 procent av de tillfrågade männen anser sig köra mycket bra och 49 procent bra, enligt en undersökning där 5166 bilister bedömt sin körförmåga. Även de flesta kvinnorna anser sig vara bättre än medel, fast inte i lika stor utsträckning som männen.

– Många tycker att de är så bra som förare och tror att de klarar alla situationer. Män övervärderar sina kunskaper och erfarenheter. Sex av tio män har varit inblandade i trafikolyckor mot drygt en tredjedel av kvinnorna, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsexpert på Motormännen.

Den skilda uppfattningen mellan könen överensstämmer alltså inte med verkligheten. I alla fall inte när man jämför med olycksstatistiken. Män – framför allt de yngre – är inblandade i betydligt fler olyckor.

– Män är duktigare rent tekniskt på att köra bil, men kvinnor är bättre på att läsa av trafiksituationer och kör på ett säkrare sätt, säger Niklas Stavegård.

Hur ska man köra för att vara en riktigt bra förare?

– Det viktiga är att vara medveten om de risker som finns i trafiken. Man anpassar avstånd och hastighet efter situationen och tar det säkra före det osäkra.

Betygen på oss själva

  • 5 (Mycket bra): 25 procent män. 17 procent kvinnor.
  • 4 (Över medel): 49 procent män. 36 procent kvinnor.
  • 3 (Medel): 24 procent män. 44 procent kvinnor.
  • 2 (Sämre än medel): 2 procent män. 3 procent kvinnor.
  • 1 (Mycket dålig): 0 procent män. 1 procent kvinnor.

Källa: IF

Mer om körkort

Fråga SYV