Juristprogrammet populärast

Foto: Scanpix

Juristprogrammet vid Stockholms universitet är populärast av alla program och nykomlingar på topplistan är tekniskt basår och sjuksköterskeprogram. Det är resultatet när VHS redovisar statistiken för antagningen till hösten.

Totalt har 357 893 stycken sökt in till hösten program och kurser på landets högskolor och universitet. Det är en ökning med 3 % sedan 2011 och femte året i rad som antal sökande ökar.

Juristprogrammet vid Stockholms universitet har flest förstahandssökande. På andra plats kommer läkarprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm följt av Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm. På fjärde plats kommer juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet. Nykomlingar på listan är tekniskt basår, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan och sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet.

– Det är de stora lärosätena som dominerar, främst beroende på att det är där som många av de eftertraktade specialistutbildningarna finns, säger Andreas Sandberg, chef för produktionssamordningen vid VHS. Lärosäten på traditionella studieorter som Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg dominerar även när det gäller vilka av höstens 17 187 kurser och 3 335 program som fick flest sökande totalt.

De 20 mest populära utbildningarna

(Antal sökande i första hand)

Juristprogrammet, Stockholms universitetet, (1849)

Läkarprogrammet, Karolinska Institutet (1810)

HHS Ekonomie kandidatprogram, Business and Economics, Handelshögskolan i Stockholm (1797)

Juristprogrammet, Lunds Universitet (1441)

Juristprogrammet, Uppsala universitet (1271)

Kandidatprogram i företagsekonomi, Stockholms universitet (1187)

Juristprogrammet, Göteborgs universitet, (1171)

Ekonomie Kandidatprogram, Uppsala universitet (1123)

Psykologprogrammet, Göteborgs universitet (1083)

Läkarprogrammet, Lunds universitet (1053)

Digital Bildbehandling, Högskolan i Jönköping (978)

Djursjukskötare - kandidatprogram, SLU (976)

Arkitektutbildning, Kungl Tekniska Högskolan (968)

Läkarprogrammet, Göteborgs universitet, (960)

Socionomprogrammet, Göteborgs universitet, (949)

Tekniskt basår, Chalmers tekniska högskola (907)

Tekniskt basår, Kungl Tekniska Högskola (906)

Psykologprogrammet, Stockholms universitet (583)

Veterinärprogrammet, Sveriges Lantbruksuniversitet (865)

Sjuksköterskeprogrammet, Göteborgs universitet (819)

Fråga SYV