Västerås/Eskilstuna är årets studentstad

Foto: Mälardalens högskola

Sveriges förenade studentkårer, SFS, utser sedan 1999 årets studentstad. I år går utmärkelsen gemensamt till Västerås och Eskilstuna.

I SFS:s motivering står det bland annat att Eskilstuna och Västerås är städer där studenter känner sig välkomna, såväl i städerna som vid högskolan och i kontakten med Studentkåren. Det är städer där studentinflytandet genomsyrar all verksamhet, från högsta beslutande nivå ner till den enskilda studenten.

– En studentstad ska vara inkluderande för alla studenter och det har Eskilstuna och Västerås satsat hårt på. Det är en starkt bidragande anledning till att de får utmärkelsen SFS Studentstad 2012/2013, säger SFS ordförande Camilla Georgsson.

Karin Röding, rektor vid Mälardalens högskola är glad över utnämningen.

– SFS har tittat på många olika faktorer, det handlar inte bara om att städerna är trevliga för studenterna att bo i, det tittar bland annat på studentinflytande, miljö och hur väl vi tar hand om våra studenter, säger hon.

En kommun kan i samarbete med ett lärosäte och en studentkår nominera sin stad till SFS Studentstad. Bedömningen av innehållet i nomineringarna ligger till grund för vilken stad som får utmärkelsen.

SFS motivering

”Västerås och Eskilstuna är två städer där studentinflytandet genomsyrar all verksamhet, från högsta beslutande nivå ner till den enskilda studenten. Städerna och högskolan är måna om studenterna och ser vikten av ett starkt studentinflytande i en tät dialog med Studentkåren. De båda städerna har aktivt arbetat med att skapa ett brett utbud av aktiviteter anpassat till studenters olika behov och förutsättningar. Detta genom att både ge möjlighet till stora arrangemang för studenter på väg ut i arbetslivet och till mindre forum för att finna ro under studietiden.

SFS Studentstad 2012/2013 har på ett föredömligt sätt arbetat med, och satsat på, inkludering inom en mängd områden. I Västerås och Eskilstuna ska alla studenter, oavsett bakgrund, känna sig välkomna - såväl i städerna som vid högskolan och i kontakten med Studentkåren.

Västerås och Eskilstuna är städer där studenterna får stå i centrum."

Relaterat

Fråga SYV