Högskoleprovet gynnar män

Det nya högskoleprovet infördes 2011 och har en större del matematik än tidigare. Skillnaden  mellan kvinnors och mäns resultat har nu ökat, till männens fördel.

Hoppet var att det nya högskoleprovet skulle jämna ut skillnaderna mellan mäns och kvinnors resultat. Män har sedan starten 1977 haft högre snittresultat än kvinnor. Men det blev tvärtom.

I höstas när den nya provet, med mer matematik och färre ord och texter, hade premiär var mäns snittpoäng 9,4 poäng högre än kvinnornas. Sista gången gamla provet gjordes var skillnaden 6,1 poäng, visar siffror som Högskoleverket tagit fram åt Svenska Dagbladet.

– Det är viktigt att komma ihåg att vilka som skriver provet inte är representativt för samhället, men vi kommer naturligtvis att följa upp det här, säger Annika Pontén, chef för Högskoleverkets analysavdelning till TT.

Mer matematik förväntades ge kvinnor ett bättre resultat än tidigare och jämna ut skillnaderna mellan könen. Pontén förvånades därför av resultatet men tror att det kommer att förändras när det nya formatet blivit mer känt. Några planer på att förändra provet finns inte. Däremot kommer högskoleverket att följa utvecklingen av resultaten och grupperna som skriver provet.

– Det är viktigt att ha i åtanke varför provet förändrades. Vilket det gjorde för att i högre grad kunna förutse vilka som kommer att klara av en högre utbildning, säger Annika Pontén.

Mer om högskoleprovet

Fråga SYV