Fler möjligheter för funktionshindrade

Foto: Stock Exchange

Nu öppnas fler möjligheter för studenter med funktionshinder som vill utbilda sig till ett yrke. Till hösten startar fem yrkeshögskoleutbildningar med speciellt stöd för funktionshindrade.

I höst startar fem utbildningar där den som har "särskilda behov"av något slag kan söka och få hjälp att uppnå samma möjligheter att lära som alla andra.

Yrkeshögskolan i Helsingborg är en av de skolor som har fått anslag från Yrkeshögskolemyndigheten för att erbjuda funktionshindrade bra hjälp. Deras utbildning "Elprojekteringsingenjör" öppnar för funktionshindrade i höst. Vi pratar med rektor Lena Stenbäck för att få mer information.

Vad innebär studenter med "särskilda behov"?

– Särskilda behov innebär att en person har en diagnos på något sätt, det kan vara allt från en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel ADHD, och Aspberger till hörselnedsättning, dyslexi eller att en person på något sätt har något dokumenterat som gör att han/hon har rätt till hjälp och stöd, säger Lena Stenbäck, rektor på Yrkeshögskolan i Helsingborg.

Hur många studenter med särskilda behov tar ni in?

– Vi har 25 platser på utbildningen, alla är välkomna att söka. Har du en funktionsnedsättning så får du hjälp att kompensera den och studera på samma villkor som alla.

Vilken hjälp kan man få?

– Grunden är att utbildningen anpassas inte alls, det är istället studeranden som får kompensation och den hjälp  som behövs. Exempel på vad det kan innebära är datorer, datorprogram, tydliggöra uppgifter, dela upp dessa i mindre delar, specialpedagogiskt stöd, extra stöd efter behov, anpassade LIA - praktik - platser, fortbildning för undervisande personal och LIA handledare, och teckenspråkstolkar.

Vad kommer detta innebära för de elever i klassen som inte har funktionshinder?

– Ingenting förutom att det kommer att bli en ännu tydligare struktur, vilket är positivt för alla.

Här är yrkeshögskoleutbildningarna med anslag för särskilda behov

Relaterat

Fråga SYV