Här är yrkena med de högsta lönerna

Foto: Klara Leo

Chefer tjänar mest – inget nytt under solen. Här är yrkena med bäst och sämst betalt.

Lönestatistiken för 2011 är här. Och det är cheferna i den privata sektorn som leder löneligan – med bred marginal. Skillnaden i snittlön mellan en privat chef och en kommunal är 19 600 kronor varje månad. Bara det är mer än en kommunal byggnadsarbetares månadsinkomst, enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån. Och cheferna förtjänar bra betalt, enligt Ledarna, svenska chefers fackförening.

– Det är hemskt vanskligt men generellt tycker jag att om du står i ledningen för ett företag ska du ha bra betalt för det, säger Annika Elias, ordförande för Ledarna. 

Bäst löneutveckling har IT-chefer, de som finns i ledningen för stora företag, ekonomidirektörer och finansdirektörer, enligt Annika Elias.

81 400 kronor varje månad är en hög lön. Men jämfört med snittlöner i resten av världen ter sig siffran låg.

– Jämför vi internationellt har vi inte särskilt höga löner för chefer i Sverige. Speciellt inte topplönerna – även om det gapet har ökat så är det litet jämfört med i USA och andra europeiska länder.

Löntagarkollektivet har dock en annan syn på saken. Tre av fyra anställda tycker att löneskillnaderna mellan olika yrken är för stora, visade en undersökning från förra året med 4 500 intervjuade LO-, TCO- och Sacomedlemmar.

Bäst och sämst betalt

Privat sektor – tre i topp 2011

Yrke   Snittlön/mån
Verkställande direktörer, verkschefer m. fl.   81 400 kr
Chefer för särskilda funktioner   56 200 kr
Hälso- och sjukvårdsspecialister   53 800 kr

Kommunal sektor – tre i topp 2011

Yrke   Snittlön/mån
Högre ämbetsmän och politiker   57 200 kr
Övriga drift- och verksamhetschefer   43 000 kr
Verksamhetschefer inom utbildning   39 000 kr

Privat sektor – tre längst ner 2011

Yrke     Snittlön/mån
Städare m. fl.  22 100 kr
Kassapersonal m. fl. 22 900 kr
Vård- och omsorgspersonal m. fl.  23 000 kr

Kommunal sektor – tre längst ner 2011

Yrke   Snittlön/mån
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare   19 300 kr
Hotell- och kontorsstädare m. fl.   20 200 kr
Köks- och restaurangbiträden   20 300 kr

Källa: DI.se.

Lönestatistik för alla yrken: Jobb & Lön

Skillnad mellan kvinnor och män

Det är inte bara mellan yrkesgrupperna lönerna varierar kraftigt. Från 2010 till 2011 krympte det generella lönegapet mellan kvinnor och män med 0,2 procent. En kvinnas lön är 79 procent av en mans. Det är en nästan oförändrad minskning från 2010. 

Men det  går att räkna på olika sätt. Om statistiken tar hänsyn till att män och kvinnor har olika yrken, utbildning, åldersfördelning på arbetsplatserna och hel- eller deltidstjänster är kvinnors löner 91,1 procent av sina manliga kollegers, enligt Medlingsinstitutet. Alltså blir vad som brukar kallas den oförklarliga löneskillnaden betydligt mindre.

Fotnot: Siffrorna gäller tjänstesektorn.

Läs mer:

Fråga SYV