Hetaste jobben – och de iskalla

Foto: Henric Lindsten

Utbildning är nyckeln. När Arbetsförmedlingen presenterade årets statistik över vilka yrken som kommer att efterfrågas mest framöver kräver de flesta en längre utbildning.

Konkurrensen om de lediga jobben ökar - och alla de hetaste yrkena kräver längre utbildning. Hoppet för dem med enbart gymnasieutbildning står främst till kundservicesektorn, och framförallt hotell- och restaurang.

– Det är en bransch som gynnas av att hushållen det kommande året blir något mer spendersamma än tidigare, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen, som i går presenterade sin årliga rapport om vilka yrken som kommer att efterfrågas framöver.

Klart bäst framtidsutsikter finns annars inom data/IT, teknik och i viss mån på byggsidan. Listan över yrkena med störst brist på arbetskraft det närmaste året domineras av programmerare och civilingenjörer med olika inriktningar - yrken som kräver eftergymnasial utbildning.

– Utbildning är nyckeln. Så har det varit länge, men det blir ännu tydligare på en arbetsmarknad som ligger åt det försiktigare hållet. Arbetsgivarna kan bli lite mer kräsna med vem man väljer att rekrytera, säger Håkan Gustavsson.

Bland yrkena med störst överskott av arbetskraft - där det blir svårast att hitta jobb - finns lagerarbetare, städare och vaktmästare, jobb som inte kräver längre utbildning. Men de allra "kallaste" yrkena är matros, fotograf - och journalist.

Hetaste yrkena det närmaste året

Fråga SYV