Jobben som är svårast att rekrytera till

Foto: Eric Roxfelt

36 procent av arbetsgivarna har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Här är jobben som är svårast att hitta rätt arbetskraft till.

En undersökning som arbetslivspanelen ManpowerGroup genomför varje år visar att svenska företag får det allt svårare att hitta rätt personal. 2011 uppgav 17 procent av tillfrågade arbetsgivare att de hade problem med att rekrytera personal med rätt kompetens, i år är de 36 procent. 

Svenskt Näringsliv gör liknande undersökningar som pekar åt samma håll.  

– Den främsta förklaringen vi får är att arbetsgivarna saknar sökande med relevant yrkeserfarenhet, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv. 

Han menar att problem med att rekrytera får negativa konsekvenser för företagens möjligheter att växa. 

– Man måste se till att det finns en bra och fungerande samverkan mellan skola och näringsliv, så att man kommer ut på praktikplatser och sommarjobb och som ung kan bygga upp en viss erfarenhet från yrket, säger Patrik Karlsson. 

Enligt Arbetsförmedlingen finns rekryteringsproblem särskilt inom vissa områden, som data och teknik. Manpower Groups undersökning visar att säljare är den yrkesgrupp som företag har svårast att rekrytera. Helena Bombas-Holmström, affärsområdeschef på bemanningsföretaget Uniflex, menar att det kan bero på missuppfattningar om yrket. 

– De som faktiskt vågar prova på säljaryrket får en fin merit för framtiden. Vi som jobbar med rekrytering ser det som positivt, oavsett vilken inriktning man väljer senare i arbetslivet, säger hon.Svårast att rekrytera

Fråga SYV