Så hittar du din rätta roll på jobbet

Foto: Andreas H Nilsson

Frida Olsson älskar när den ena dagen på jobbet inte är den andra lik, när hon måste tänka nytt hela tiden – gärna utanför ramarna – för att lyckas med en större utmaning. Då kan du tänka dig hur hon kände sig på sitt tidigare jobb.

Jobbet var att dagarna i ända skicka ut fakturor.

– Jag var helt slut på energi när jag kom hem på kvällarna, trots att jag hade både kolleger och chef som var jättebra, säger hon.

– Jag blev frestad att skriva fel på fakturan ibland, bara för att det skulle uppstå något problem som måste lösas med lite kreativitet, säger hon.

Anna-Lena Sundlin och Paul Sundlin som skrivit boken ”Ta din roll på jobbet!” rekommenderar att ta ett samtal med chefen om du vill röra dig i en ny riktning som ger mer plats för din personlighet (se nedan).

Det gjorde Frida – nästan av överlevnadsskäl. Hon tog initiativ till ett värdskapsprojekt på jobbet, och chefen sa ja.

– Vi tittade bland annat på hur vi kunde bli mer välkomnande mot besökare. 

Med den erfarenheten i bagaget insåg hon värdet av att bejaka sin personlighet, sa upp sig och fick jobb som värdskapsinspiratör på Söderhamns kommun. I dag är hon ansvarig för projektet att från grunden bygga upp ortens varumärke.

– Det är ett drömjobb för mig.Hitta din roll

Undersök möjligheterna

Bestäm ett möte med din chef. Säg att du vill göra en avstämning kring din roll på jobbet. Du vill veta hur din roll på jobbet kan utvecklas så att din personlighet, kompetens och din lust till förändring även kan matcha organisationens mål.

Sök win win

Låt oss säga att du är noggrann och har sinne för detaljer. Då är dessa sidor utmärkta när en dator ska felsökas eller en ekonomisk kalkyl tas fram, men kommer lätt i vägen när det ska brainstormas fram nya idéer eller när ett utkast ska hinna lämnas in i tid. 

Acceptera sanningen

Finns möjligheter att förändra din roll i riktning mot vad du själv önskar? Om svaret blir nej, behöver du göra ett val: Överväger fördelarna ändå att stanna? I så fall får du gilla läget. Om inte är det dags att söka ett annat jobb.Fråga SYV