Låt misslyckandet bli ett steg framåt

Efter en tung motgång i karriären är det frestande att kasta in handduken och säga: ”Nej, det här är nog inget för mig.” Men vänta – du drar kanske förhastade slutsatser. 

De flesta har gjort insatser i karriären som gått snett, eller hamnar i situationer som har känts helt fel.

Har det hänt dig också? Kanske är du i detta just nu?

Då är det dags att upptäcka ett nytt sätt att betrakta dessa situationer.

– Se varje misslyckande som utgångspunkt för närmare analys, säger Britta Sjöström, författare till boken ”Våga misslyckas” och kommunikolog.

Hon berättar att hon själv gett sig in i många saker som inte alls blivit som hon hade tänkt sig:

* Hur hon kört rakt in i omöjliga karriärspår som gett 300 kronor för tre dagars jobb.

* Hur hon som vd för ett företag satt sina medarbetare framför sig själv och då gått in i väggen.

* Hur hon under en annan period startade upp en skola, ett medieföretag och hade ett annat jobb samtidigt som hon som tvåbarnsmamma engagerat sig i så många saker att hon inte har hunnit med sig själv.

Ju snabbare du gör en analys av dina misslyckanden enligt 3-stegsmodellen här intill, desto bättre.

– Numera stannar jag upp direkt när något inte är som jag har tänkt mig. Jag frågar mig själv: Vänta nu, jag ville köra till Malmö, men kör ju till Östersund i stället. Hur kommer detta sig? Säger Britta.Tips på hur du drar nytta av ditt misslyckande

Stanna upp

När du upplever ett misslyckande, stanna upp och titta på situationen i sin helhet. Dra inga förhastade slutsatser utan ställ i stället några frågor: ”Vad är det jag vill uppnå?”,         ”I vilka avseenden är jag på rätt spår?”, ”Vilka aspekter av situationen gillar jag?”, ”Vad är/var faktiskt bra?”, ”Vad kan jag lära mig?”

Upptäck felande länken

Vad bidrog till att det blev fel? Ofta är 9 av 10 aspekter helt rätt, men den där tiondelen ställer till det. Vilken är den? Kanske är sammanhanget fel? Kanske är sammanhanget rätt men din roll något fel? Kanske behöver din egen förväntan ändras? Kanske behöver angreppssättet ändras? 

Justera

En justering av någon komponent i situationen kan göra stor skillnad. Så titta på alla delar som kan ha inverkan och fundera på vilken som ska ändras. Vilken del skulle göra störst skillnad om den justerades? Vilken förändring är lättast att göra? Prova dessa förändringar och se vad som händer.Fråga SYV