Här finns de bästa restplatserna

Foto: Henry Lundholm

Allt fler söker sig till landets universitet och högskolor. Samtidigt blir studieplatserna färre. Vi har vaskat fram höstens bästa restplatser.

Antalet sökande till landets universitet och högskolor har ökat fem år i rad. Men trots fler sökande minskar antalet som antas, eftersom skolorna skär ned på sina utbildningar.

– Det är en utveckling vi noterat både i år och förra året. Men om det är en trend är för tidigt för att se ännu, säger Andreas Sandberg, chef för produktionssamordningen på Verket för högskoleservice (numera Universitets- och högskolerådet).

Men ännu är det inte kört för dig som vill studera i höst. 10 676 kurser eller program står är fortfarande inte fullsatta och därmed öppna för sen anmälan.
– Generellt sett brukar det finnas väldigt mycket restplatser. Vilka det är varierar kraftigt. Ibland handlar det handlar om trendkurvor och ibland om väldigt smala, udda, kurser, säger han.

Snezana Markovic, 23, har suttit i studieinformationsdisken på Stockholms universitet under hela sommaren. Och ju närmre terminsstart, desto mer har hon att göra. Nu är det som mest.

– Alla som kommer hit vill samma sak. De undrar vilka kurser som det fortfarande går att söka till. Troligtvis har de kompisar som ska läsa i höst och själva blivit sugna. Oftast är det själva pluggandet, och ämnet, de som söker är ute efter, säger hon.

Några utbildningar du fortfarande kan söka till:

Stockholm
Fildelning: Tekniken, lagarna och samhället (SH) 7,5 hp
Sexualpolitikens konflikter (SH) 7,5 hp
Konstvetenskap A (SH) 30 hp
Fantasy (SU) 7,5 hp
Filmmusik (SU) 15 hp
Franska: Förberedande kurs (SU) 30 hp
Nationalekonomi 1 (SU) 30hp
*SH = Södertörns högskola, SU = Stockholms universitet.

Skåne
Miljövetenskap: Grundkurs (LU) 15hp
Handelsrätt: Juridisk översiktskurs (LU) 15hp
Tyska: Grundkurs (LU) 30 hp
Mellanösternkunskap: Mellanösterns historia (LU) 7,5 hp
Lingvistik: Grundkurs (LU) 30 hp
Idrottens arenor (MH) 7,5 hp
Mänskliga rättigheter 1 (MH) 180 hp (program)
*LU = Lunds universitet, MH = Malmö högskola.

Göteborg:
Havet i klassrummet (GU) 15 hp
Engelska: Grundkurs (GU) 30 hp
Sagor och barnlitteratur: Myter och Medier (GU) 15 hp
Arabiska Grundkurs 1 (GU) 30 hp
Tyska: Grundkurs (GU) 30 hp
Datavetenskapligt program (GU) 180 hp (program)
Internationella relationer: Kärnkurspaket (GU) 30 hp
*GU = Göteborgs universitet.

"Norr"
Litteraturvetenskap GR A (MIUN) 30hp
Ekonomprogram (MIUN) 180 hp (program)
Turismprogrammet (MIUN) 180 hp (program)
Statsvetenskap GR A (MIUN) 30 hp
Kostvetenskap A (UMU) 30 hp
Webb 2.0: Begrepp, teknik och innovation (UMU) 7,5 hp
Praktisk retorik 1 (UMU) 7,5 hp
*MIUN = Mittuniversitetet, UMU = Umeå universitet.

Så kniper du en plats

Gå in på antagning.se och sök kursen. Urvalsmetoden är "först till kvarn" så håll koll på mejlen. Upprop för många av utbildningarna sker i veckorna 33-35. I vecka 35 och 36 börjar de flesta utbildningarna.

Fråga SYV