Björklund satsar på vård- och omsorgsprogrammet

Foto: Scanpix

Yrkesprogrammen på gymnasiet tappar ytterligare i popularitet. Jan Björklund vill satsa på att stärka framförallt vård- och omsorgsprogrammet.

Utbildningsminister Jan Björklund presenterar i dag på en presskonferens "nya initiativ om yrkesutbildning i gymnasiet". Han gör det med vetskap om att det nya upplägget av yrkesprogrammen lett till att dessa tappat i förhållande till de högskoleförberedande programmen – så även inför denna höst.

Regeringen tänker tillsätta en särskild utredning för att göra vård- och omsorgsprogrammet mer attraktivt. Enligt utbildningsminister Jan Björklund är det låga söktrycket för det programmet det stora bekymret vad gäller yrkesprogrammen.

Regeringen vill också se framför sig en särskild examen från vård- och omsorgsprogrammet.

– Ett tänkbart namn på den skulle kunna vara undersköterskeexamen, säger Jan Björklund. Regeringen vill också se en särskild inriktning på programmet för dem som vill läsa vidare till sjuksköterska.

Vad det gäller yrkesprogrammen i stort hävdar Björklund att nedgången beror på att de nya teknik- och ekonomiprogrammen blivit en "succe" och han sade på presskonferensen att det inte finns någon "anledning till oro".

Hitta vård- och omsorgsprogram

Fråga SYV