Lärarstrejk hotar

Foto: Scanpix

Lärarlönerna måste höjas med 10 000 kronor i månaden, anser lärarfacken. Annars finns risken att lärarna går ut i strejk.

Lärarlönerna ska upp med 10 000 kronor i månaden, anser lärarfacken. För mycket anser Sveriges Kommuner och Landsting. På tisdag väntar medling mellan parterna. Men lärarfacken, med runt 200 000 medlemmar, utesluter inte en strejk.

– En strejk är en nödvändig missnöjesaktion om vi inte kan komma överens i medlingen, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Foto: Scanpix

"Krävs vilja att satsa på lärarna för att konflikt ska undvikas"

Lärarförbundets ordförande Metta Fjelkner tycker att gränsen är nådd.

- Ska Sverige även i fortsättningen vara en kunskapsnation krävs satsningar på lärarnas löner och arbetsvillkor. Gränsen är nådd för vällovliga uttalanden och utfästelser utan innehåll. Är inte kommunerna bereda att satsa på skolan så är förtroendet förverkat!

Inom kort startar medlarna sitt arbete för att försöker hitta en lösning i lärarnas avtalsförhandlingar med Sveriges Kommuner och Landsting.

Kraven på att ett första steg måste tas mot att återupprätta lärarnas löneläge har SKL ännu klarat av att möta.

- Läget är allvarligt för svensk skola och utbildningsväsende. Allt färre söker till lärarutbildningarna. Jag oroas egentligen inte av att det är ont om utbildade behöriga lärare. Det är arbetsgivarnas ansvar. Och kanske måste lärarbristen brisera i politikernas ansikten innan förändringen sker? Kanske krävs det tomma lektionssalar och skolor utan lärare för att de ansvariga ska vakna? säger Metta Fjelkner.

- Jag önskar att vi i förhandlingarna hade kunnat komma överens med SKL om ett rejält lärarlönelyft. Nu är vi istället hänvisade till medlarna, säger Metta Fjelkner. Men hon understryker att även i en medling kan arbetsgivarna visa vilja att verkligen göra något åt lärarlönerna.

- Det finns inget som hindrar arbetsgivarna, det handlar enbart om vilja. Vi behöver ett lärarlönelyft för att hela skolan ska kunna lyftas. Vi har efterfrågat detta förut och vi fortsätter att kräva det. Lärarnas Samverkansråd, som består av Lärarnas Riksförbunds ledning och Lärarförbundets ledning, agerar som en part gentemot arbetsgivarna i avtalsrörelsen.

-  Innan ett bud finns från medlarna kan ingen säga vad som händer. Men klart är dock att om arbetsgivarna saknar vilja att satsa på lärarna kan vi inte utesluta en konflikt, säger Metta Fjelkner.

Vill du bli lärare när lönerna höjs?

Fråga SYV