Välj smart – säkra en plats på högskolan

Säkra en plats på högskolan

Innan du bestämmer dig för vilket program på högskolan du ska söka, titta på antagningsstatistiken. På så sätt kan du välja smartare och säkrare få en plats.

Tuula Kuosmanen, chef för antagningsproduktion på Verket för Högskoleservice (numera Universitets- och högskolerådet) tycker absolut att man ska gå in och titta på de senaste årens antagningsstatistik för de utbildningar man är intresserad av. Man tjänar nämligen på att rangordna rätt i sina val, om man söker flera utbildningar.

– Har du samma meritpoäng som någon annan som har rangordnat sitt val högre än du, förlorar du platsen i en konkurrenssituation, säger Tuula.

Hon tycker att man först ska smalna ner sitt val till vilket ämnesområde man är intresserad av och vilka orter man kan tänka sig. Sedan går man in och tittar vilka program som har antagningspoäng som ligger i linje med de egna betygen.

– Är det för stor diskrepans mellan dina betyg och det program du är intresserad av kanske du ska tänka om, säger Tuula.

Vilka program är det då svårast respektive lättare att komma in på?

– Det som är svårast att komma in på är i stort sett alltid samma program, läkare, psykolog, arkitekt, jurist och tandläkare. Ekonom har också åkt upp på listan. Lättare är det att komma in på program med många utbildningsplatser, till exempel ingenjör och lärare, säger Tuula.

Antagningsstatistik för samtliga utbildningar

I UHR:s antagningsstatistik hittar du de senaste årens antagningsstatistik för alla program och kurser.

Utbildningar där det är svårt att komma in

Läkare:
Svårast att komma in på Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Lunds Universitet (samtliga 22,50).

Något enklare på Linköpings universitet, Örebro universitet och Umeå universitet (22,30).

Arkitektur:
Högst betyg krävs på Kungliga tekniska högskolan (22,40), Chalmers något lägre (21,70).

Logoped:
Lättast att komma in på Linköpings universitet (21,48), därefter Göteborgs universitet (20,80), Lunds universitet (21,48) och svårast på Karolinska Institutet (21,60).

Journalist:
Linnéuniversitetet (20,40), Mittuniversitetet (20,40).

Djurskötare:
Sveriges Lantbruksuniversitet (21,50).

Fråga SYV