Fler platser på vårdutbildningar

Det blir 415 nya platser på sjuksköterskeprogrammen nästa år, enligt ett förslag från regeringen. Men Vårdförbundet är skeptiskt till om platserna kommer att fyllas.

De kommande tre åren blir det 40 nybörjarplatser på läkarprogrammen, 29 på tandläkarprogrammen och 485 på sjuksköterskeutbildningarna på högskolor och universitet runt om i landet, enligt ett förslag från regeringen som presenteras i höstens budgetproposition.

– Långsiktigt står sjukvården inför stora pensionsavgångar. Medelåldern är hög och vi utbildar för få för att täcka de behoven, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP).

De nya utbildningsplatserna kommer att finansieras genom omfördelning mellan olika universitet och högskolor. En del av utbyggnaden görs också med pengar som frigjorts sedan utomeuropeiska studenter börjat betala för att studera i Sverige.

På 19 lärosäten i landet föreslås en ökning på 8–50 nybörjarplatser för sjuksköterskor nästa år. I samband med satsningen skärps kraven på landstingen att ordna praktikplatser för sjuksköterskestudenterna, annars kan utbildningsplatserna flyttas till andra håll i landet.

– Där sätter vi nu tummen i ögat på landstingen, säger Jan Björklund.

Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande, är positiv till att det satsas på fler platser, men skeptisk till att det kommer att ha någon effekt.

– Vi fyller inte alla de platserna som det ser ut just nu. Vi har för få ungdomar som söker sig till vård.

Risken att utbildningsplatserna flyttar till andra håll tror hon inte har så stor betydelse.

– Det hjälper inte att hota, för det finns inga platser. Du måste ha handledare på arbetsplatserna som kan ta emot studenterna i dag. Där är problemet att det finns för få handledare och för få praktikplatser och vi ser att man drar ner, säger hon.

Hitta din vårdutbildning

Mer om vårdutbildningar

Fråga SYV