Här är kurserna ingen vill gå

Foto: Linnea Svensson Arbab

Malmö högskola och Lunds universitet ställer nu in 139 utbildningar. 32 av de inställda kurserna saknar helt förstahandsansökningar.

Samtidigt som allt fler söker till Lunds universitet och Malmö högskola finns det många utbildningar som ingen vill läsa.

– Vi strävar efter att inte ha kurser som vi måste ställa in på grund av att det är för få sökande. Det är aldrig positivt. Då behöver vi analysera om det här var tillfälligt eller om kursen inte har så stor efterfrågan längre, säger Anders Olsson, som är utbildningschef vid Malmö högskola.

"Antikens idé- och kulturhistoria", "Grundläggande cellodling" och "Från pojke till man i kör" är några av de 32 kurser som helt saknar förstahandsansökningar. På institutionen för individ och samhälle på Malmö Högskola har ett tiotal kurser blivit inställda inför höstterminen.

– Det är ganska normalt och en del av verksamheten. Vi har beredskap för att ett visst antal kurser inte kommer att ha nog sökande, säger Bernt Gunnarsson, prefekt på institutionen individ och samhälle på Malmö Högskola.

Om man har sökt en kurs som blivit inställd ska man inte ge upp hoppet. Chansen finns att den går att läsa redan nästa termin.

– Egentligen händer det inte så mycket mer än att de blir inställda den aktuella terminen. De flesta kurser låter vi gå ett par år innan vi lägger ner. Det må hända att vi förändrar eller modifierar på något sätt, men ingen kurs läggs ner för att det är få som söker ett år, säger Bernt Gunnarsson.

Exempel på kurser utan studenter

Fråga SYV