Skolorna där det fuskas mest

Foto: Södertörns högskola

Totalt 790 studenter stängdes av eller varnades förra året, vilket är en ökning med fem procent jämfört med året innan.

Högskoleverket har släppt sin årliga rapport om universitetens och högskolornas disciplinärenden.

Noterbart är att nästan samtliga universitet och högskolor stängde av studenter i större utsträckning än gav dem varningar. Antalet studenter som årligen stängs av har nästan fördubblats sedan 2005.

Precis som tidigare är det plagiering som dominerar bland universitetens och högskolornas disciplinärenden.

– Plagiering har ökat dramatiskt under de senaste tio åren. År 2001 var antalet fall bara 68. En del av ökningen kan dock förklaras av en större medvetenhet hos högskolorna och nya strategier för att upptäcka plagieringsfusk.

Idag är det till exempel mycket vanligt att lärarna använder textmatchningsverktyg för att kontrollera studenternas arbeten, säger Pontus Kyrk, verksjurist på Högskoleverket, i rapporten.

Högskoleverkets lista

Siffran anger hur stor andel av högskolans/universitetets studenter som fuskade:

1. Blekinge Tekniska Högskola 0,9 %

2. Mälardalens högskola 0,75

3. Försvarshögskolan 0,55 %

4. Högskolan i Borås 0,52 %

5. Södertörns högskola 0,49 %

20. Malmö Högskola 0,20 %

22. Stockholms universitet 0,17 %

31. Göteborgs universitet 0,04 %

Hitta din högskoleutbildning

Fråga SYV