Fler vill skriva högskoleprovet

Foto: Stock Exchange

Nu ökar intresset för att skriva högskoleprovet igen – efter förra höstens nedgång. Provet hålls 27 oktober och 51 300 personer ska skriva.

Förra året skedde en minskning av antalet personer som anmälde sig till högskoleprovet med knappt 3 000 personer, i år ökar intresset igen. Det minskade intresset förra året tros bero på det nya provet som infördes, med större fokus på matematik. I höst har 4 000 fler anmält sig till höstens prov, totalt 51 300 ska skriva provet som hålls 27 oktober.

– Det är roligt att antalet anmälda till högskoleprovet ökar totalt igen, nu när det nya provet väl har satt sig. Det visar på att det i grund och botten finns ett stort intresse för högskolestudier i Sverige, säger Per Zettervall, chef för systemförvaltningen vid VHS.

Det nya högskoleprovet innehåller fler uppgifter än det gamla, 160 mot tidigare 122, och är uppdelat i två lika stora delar med verbala respektive kvantitativa uppgifter. Den kvantitativa delen har fått större utrymme än i det gamla provet — tidigare låg tyngden på den verbala delen som då stod för 65 procent av provets alla uppgifter.

–Nu när man har haft möjlighet att öva på det nya provet genom övningsuppgifter och det interaktiva högskoleprovet på studera.nu, börjar fler anmäla sig igen. Det är möjligt att vissa kände sig osäkra på förändringarna innan de bekantat sig med det nya högskoleprovet, säger Åsa Rurling, utredare på Högskoleverket.

Kurser för att förbereda sig

Det finns flera anordnare som arrangerar kurser för att förbereda sig inför provet:

Upgrades Educations intensivkurser

Högskoleprovguiden

Privatläraren Stockholm

Mer om högskoleprovet

Fråga SYV