Högre lön – för vissa lärare

Regeringen lanserar två nya karriärsteg för lärare, med respektive 5 000  och 10 000 kronor mer i månadslön. Löneökningen finansieras med hjälp av statsbidrag.

Regeringens förslag innebär att två nya karriärsteg införs – förstelärare och lektor. Förstelärare ska vara särskilt skickliga lärare, lektorer måste ha lägst licentiatexamen. En lärare som utses till lektor kommer att få ungefär 10 000 kronor mer i månadslön. En förstelärare ska få 5 000.
Enligt Jan Björklund ska pengarna räcka till ungefär 10 000 nya karriärstjänster för lärare.

Till de båda tjänsterna finns en del kriterier som måste uppfyllas.
För att bli lektor ska man vara behörig och ha genomgått en forskarutbildning – samt uppvisat pedagogisk skicklighet under minst fyra år.
För att bli förstelärare ska man vara behörig och vara särskilt yrkesskicklig. Vem som är det avgörs av huvudmannen.

De nya karriärstegen ska införas i juli 2013, lagom till nästa läsår. Statsbidragen ökar etappvis fram till 2016, då systemet ska vara fullt utbyggt. Bidraget blir då 880 miljoner kronor om året, vilket ska räcka till cirka 10 000 tjänster.

Enligt Jan Björklund är situationen ovanlig.

– Vi gör det här som en del i arbetet att lyfta yrket. Det är relativt unikt att staten går in med medel för att inrätta karriärsteg och höja lönerna, men vi anser att det är nödvändigt, säger Jan Björklund till Skolvärlden.

Hitta lärarutbildningen

Mer om läraryrket och utbildning

Fråga SYV