Vässa ditt akademiska språk

Foto: Stock Exchange

Att de språkliga kraven höjs när man börjar på universitetet är något som som många studenter kan skriva under på. Och det kan vara svårt att sätta fingret på vad som skiljer det akademiska språket åt från det vardagliga.

– Det är annorlunda här och lärarna ställer mer krav, säger Gustav von Essen, som läser andra terminen på juristprogrammet vid Stockholms universitet, och får medhåll av sina kamrater.

De upplever alla att det är svårt att veta hur man ska skriva sina texter eftersom man inte vet vad läraren vill ha.

 – Vissa vill ha ett modernare språk, medan andra inte vill det, säger Jakob Hedlund, som läser juridik.

Parasto Taffazoli, som läser sociologi, berättar att hennes klass fick en speciell föreläsning om hur man ska skriva. Något som hon uppskattade.

– Men det kan ändå vara svårt med nivån, man ska inte skriva för enkelt och inte heller för avancerat.

Jenny Helin, forskare vid Internationella handelshögskolan i Jönköping och vid Högskolan i Gotland, tycker att det finns anledning att ifrågasätta hur den akademiska texten ser ut.

– Det är ett problem att det ska vara på ett visst sätt, det begränsar hur vi kan skapa kunskap. Om en text inte är engagerande och svår att förstå är det ingen som vill läsa den. I stället borde vi börja tänka mer fritt i det akademiska skrivandet, säger hon.

Så vässar du din akademiska text

  • Låt skrivandet ta tid
    Börja alltid med det du vill säga i texten. Tänk på hur du vill uttrycka dig i första hand och låt det tekniska komma i andra hand. Kom ihåg att skrivandet måste få ta tid, att det är en process. Försök att se det som en del i lärandeprocessen och därför måste man hela tiden öva för att bli bättre.
  • Stå emot svåra ord
    Försök hitta din egen stil. Strunta i olika jargonger som finns och stå emot svåra ord. Försök skriva så enkelt som möjligt och prata med din lärare om det är något som är oklart kring hur texten ska vara. Men sträva efter att hitta din egen stil för texterna kommer att bli roligare att läsa då.
  • Inspireras från annat
    Sätt arbetet i ett större perspektiv. Sluta inte läsa romaner och noveller och andra typer av böcker, även om det är mycket kurslitteratur och tiden är knapp. Se det som en kreativ process och hämta inspiration från andra genrer och ta med dig det till det akademiska skrivandet.

Källa: Jenny Helin.

Läs mer:

Fråga SYV