Framtidens yrken – 400 000 ska in

Foto: Lotta Bergseth

Välfärdssektorn räknar med att rekrytera över 400 000 personer fram till 2019. Hälften av dessa kommer att få jobb inom skola och omsorg.

En allt mer avancerad sjukvård ställer högre krav på teknisk kompetens. Det i kombination med stora pensionavgångar kommer att göra specialutbildad vårdpersonal till hett byte de kommande åren. 

– Rekryteringsbehoven av vårdpersonel med påbyggnadsutbildning inom narkos, äldrevård, kirurgi och psykiatri kommer att bli problematisk, säger Håkan Gustavsson, analytiker vid Arbetsförmedlingen.

Även undersköterskor kan se fram emot en hetare arbetsmarknad framöver.

– Men det är viktigt att ha körkort, annars kan de bli besvärligare, varnar Håkan Gustavsson.

Stora barnkullar har under de senaste åren skapat ett skriande behov av utbildade förskollärare. Den nya läroplanen ställer nu också nya krav på en högre andel utbildade pedagoger inom förskolan, vilket satt kommunerna lite på pottkanten. De stora barnkullarna finns framför allt i storstäderna. I övriga landet är det i stället människor i slutet av livet som kräver omsorg . Där behövs det framför allt undersköterskor och sjuksköterskor med specialistutbildning inom äldreomsorg.

Yrkesgrupper med goda utsikter

             Utbildning till förskollärare

  • Lärare i till exempel matematik, teknik och yrkesämnen, vissa språk samt speciallärare

            Utbildning till lärare

            Utbildning till ingenjör

            Utbildning till undersköterska

  • Vissa specialistsjuksköterskor, till exempel inom narkos, psykiatri, röntgen, operation, intensivvård och vård av äldre.

           Utbildning till sjuksköterska

            Utbildning till läkare

            Utbildning till tandläkare

Mer om framtida jobb

Fråga SYV