Plugga i Japan – på engelska

Foto: Kilroy Education

Japan lockar många svenska studenter. Dessvärre har få tillräckliga språkkunskaper för att klara högskolestudier på japanska. Ritsumeikan APU är det enda universitetet där kan du kombinera högskolekurser på engelska med språkstudier i japanska.

Japan som studieland har attraherat allt fler svenskar de senaste åren. De flesta vill dit för att lära sig språket, men att plugga på högskola har hittills varit svårt för de flesta, helt enkelt för att språknivån varit för hög. Nu finns lösningen; på Ritsumeikan APU tar man högskolepoäng på engelska och läser japanska parallellt.

Kilroy Education är den första förmedlingen i Sverige som hjälper svenska studenter att söka till universitetet.

– Vi har märkt ett ökat intresse för studier i Asien, något vi tror beror på ökat fokus i media och att det från politikers och arbetsgivares håll finns ett önskemål om fler studenter i Asien för att få ökad förståelse och kunskap om asatisk kultur, säger Siv-Ellen Östengen på Kilroy Education.

APU är det enda tvåspråkiga universitetet i Japan som har program både på engelska och japanska. Skolan har en målsättning att hälften av studenterna ska vara från utlandet.

– Studenterna kan välja om de vill ta kurser på japanska från början eller efter hand som de blir bättre på språket. Japansk språkundervisning är obligatorisk som en del av programmet, men det finns inga krav på förkunskaper i japanska när man börjar, berättar Siv-Ellen.


Många internationella studenter jobbar i Japan efter slutförda studier, genom näringslivskontakterna skolan har, berättar Siv-Ellen och det är också möjligt att jobba vid sidan av studierna, om man skaffar ett arbetstillstånd.

Hur mycket kostar det då att studera här?

Den officiella årsavgiften för att studera på universitetet är över 100 000 SEK per år. Men den verkliga summan kan vara betydligt lägre.

– Det finns goda möjligheter att få stipendier i form av 30-100 % reduktion av terminsavgiften. Vi har skickat flera som har fått 50-100 % i stipendium.

Relaterat

Sök utblldningar utomlands

Fråga SYV